basisrente-getrouwheidspremie-uitbetaling.jpg

maart 2022

Wanneer krijgt u de rente van uw spaarrekening uitbetaald?

Geld op een spaarrekening brengt rente op. Maar wanneer u die rente precies krijgt, hangt af van het soort rekening. Een overzicht.

Dit moet u vooraf weten

Op de meeste spaarrekeningen krijgt u rente voor het geld dat u spaart. Niet op elke spaarrekening gebeurt dat op dezelfde manier.

Bij een gereglementeerde spaarrekening - zeg maar het klassieke spaarboekje dat een minimumrente garandeert - zijn er namelijk twee rentevoeten: een basisrente en een getrouwheidspremie. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening (zonder wettelijke minimumrente) is er doorgaans maar één rentevoet.

Hoewel het afhangt van welke spaarrekening u koos en van de bank, wordt de rente meestal jaarlijks uitgekeerd. Er zijn echter banken - zoals NIBC Direct - die (een deel van) de rente op bepaalde spaarproducten om de drie maanden of zelfs maandelijks uitkeren.

Wanneer krijgt u rente uitbetaald op een gereglementeerde spaarrekening?

Bij een gereglementeerde spaarrekening krijgt u zowel een basisrente als een getrouwheidspremie. De basisrente wordt één keer per jaar uitbetaald, op 1 januari. Sluit u uw spaarrekening in de loop van het jaar? Dan krijgt u op dat moment de reeds verworven basisrente uitgekeerd. De basisrente krijgt u namelijk voor elke dag dat uw geld op de rekening stond.

In tegenstelling tot de basispremie krijgt u de getrouwheidspremie pas voor elk bedrag dat minstens 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening blijft staat. Sinds oktober 2013 wordt de verworven getrouwheidspremie uitbetaald op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum van verwerving: op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Dat is wettelijk vastgelegd.

Wanneer krijgt u rente uitbetaald op een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening is er doorgaans maar één rente. De bank bepaalt wanneer die rente wordt uitbetaald, want er zijn geen wettelijke vereisten. Maar dat moet uiteraard vooraf voldoende duidelijk zijn voor wie intekent op zo’n spaarrekening.

Bij de Flex rekening van NIBC Direct krijgt u de rente bijvoorbeeld vier keer per jaar uitbetaald: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bij de Termijnrekening van NIBC Direct kan u zelf kiezen wanneer u de rente uitbetaald krijgt: maandelijks of jaarlijks (behalve bij een looptijd van 3, 6 of 9 maanden: dan krijgt u de rente op de eindvervaldag).

Geld bijstorten of afhalen van een spaarrekening? Timing telt!

Een storting vlak vóór een nieuw kwartaal garandeert een iets snellere uitbetaling van de getrouwheidspremie. Dit geldt niet alleen voor gereglementeerde spaarrekeningen, maar bijvoorbeeld ook voor de niet-gereglementeerde NIBC Direct Flex rekening.

Wil u geld overschrijven van een spaarrekening van een andere bank? Kijk dan eerst na of u uw getrouwheidspremies al hebt ontvangen bij die bank. De getrouwheidspremie is een rente die loopt over een langere periode. Haalt u het geld vroeger dan 12 maanden na het storten af? Dan verliest u de volledige getrouwheidspremie voor die bepaalde schijf. Hierdoor is een rekening met een hogere getrouwheidspremie ideaal voor geld dat u langere tijd kan missen.

Lightbulb

Zin om (extra) te sparen?

NIBC Direct is een 100% online spaarbank. Onze spaarrekeningen zijn volledig gratis, en helemaal veilig. U vindt altijd een spaarplan volledig op uw maat.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak