verschil-gereglementeerde-spaarrekening.jpg

september 2018

Wat is het verschil tussen gereglementeerd en niet-gereglementeerd sparen?

Soms hoort u spreken van gereglementeerd sparen en gereglementeerde spaarrekeningen. Bestaat er dan eveneens niet-gereglementeerd sparen en zijn er dan ook niet-gereglementeerde spaarrekeningen? En gelden daarvoor dan helemaal geen regels?

Vooral een fiscaal verhaal

Een gereglementeerde spaarrekening is vaktaal voor een rekening waarvan de interest gedeeltelijk vrijgesteld is van belastingen. Voor 2021 betekent dit dat u op de eerste schijf van 980 euro geen roerende voorheffing moet betalen. Op het bedrag daarboven geldt 15% roerende voorheffing. Ontvangt u meer interesten dan de vrijgestelde drempel van 980 euro, dan houdt NIBC Direct – en sommige andere banken – de roerende voorheffing van 15% automatisch af op het bedrag erboven. Heeft u meerdere gereglementeerde spaarrekeningen bij verschillende banken, dan moet u zelf de rekensom maken. Als alle interesten samen meer dan 980 euro bedragen, moet u het bedrag waarop nog geen belastingen werden betaald alsnog opnemen in uw belastingaangifte.

Op een niet-gereglementeerde spaarrekening geldt geen gedeeltelijke vrijstelling van belasting. Daar geldt 30% roerende voorheffing vanaf de eerste eurocent interesten. Bij de meeste banken – ook bij NIBC Direct – wordt de roerende voorheffing automatisch afgehouden. De opbrengsten die u ontvangt op deze spaarrekeningen, hoeft u in de meeste gevallen dus niet aan te geven.

Voorwaarden

Om (gedeeltelijk) vrijgesteld te worden van belastingen moet een gereglementeerde spaarrekening aan een aantal voorwaarden voldoen. Waar liggen de voornaamste verschillen?

1. Aantal rentevoeten

Gereglementeerde spaarrekening: de opbrengst voor de spaarder moet uit twee delen bestaan: een basisrente en een getrouwheidspremie. Die basisrente wordt gegeven vanaf dag 1 en voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. De getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die twaalf maanden onaangeroerd zijn gebleven.

Niet-gereglementeerde spaarrekening: de interestvoet hoeft niet worden opgesplitst. Biedt de niet-gereglementeerde spaarrekening maar 1 rentevoet aan, dan brengt het spaargeld op die rekening vanaf dag 1 meteen op aan de volledige rente, en zolang dat geld op de rekening blijft staan.

2. Voorwaarden rentevoet

Gereglementeerde spaarrekening: er gelden minima en maxima voor de basisrente en getrouwheidspremie. Zo mag de basisrente niet meer bedragen dan 3% of dan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. De getrouwheidspremie mag dan weer niet lager liggen dan 25% van de geboden basisrente en niet hoger dan 50% van de toegelaten basisrente.

Niet-gereglementeerde spaarrekening: de regels zoals die er zijn voor een gereglementeerde spaarrekening, moeten niet worden gevolgd. Al speelt ook hier het beleid van de Europese Centrale Bank een belangrijke factor.

3. Uitbetaling van rente

Gereglementeerde spaarrekening: de getrouwheidspremies moeten worden uitbetaald op de eerste dag na het kwartaal waarop ze zijn verworven. Dat betekent dat er vier uitbetalingsdata zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald, op 1 januari.

Niet-gereglementeerde spaarrekening: wanneer de rente uitbetaald wordt, wordt door de bank en het type product bepaald. Er bestaat geen algemene regel. Bij NIBC Direct is het bijvoorbeeld zo dat de rente op termijnrekeningen vanaf 1 jaar maandelijks of jaarlijks uitbetaald wordt. Wie spaart op de NIBC Direct Flex spaarrekening, ontvangt dan weer 4 keer per jaar rente: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

4. Aantal spaarrekeningen

Gereglementeerde spaarrekening: elke bank mag maximum maar zes dergelijke rekeningen in haar gamma hebben.

Niet-gereglementeerde spaarrekening: hiervoor gelden geen beperkingen. Zo zijn er bij NIBC Direct 13 verschillende termijnrekeningen (van 3 maanden tot 10 jaar), en 1 Flex spaarrekening.

Bescherming van uw spaargeld

Een gereglementeerde spaarrekening moet aan heel wat regels voldoen. Toch is het niet zo dat enkel spaargeld op deze spaarrekeningen beschermd is door de depositobeschermingsregel. Tegoeden zijn beschermd tot 100.000 euro per bank en per persoon. Het maakt daarbij niet uit of ze op een gereglementeerde, dan wel op een niet-gereglementeerde rekening staan.

Welke rekening kiezen?

Welke rekening het meest geschikt is, hangt af van uw intenties.

Wil u het geld 1 jaar of langer laten staan, dan vergelijkt u best het nettorendement van een niet-gereglementeerde spaarrekening met zowel de basisrente als de getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie krijgt u immers enkel als het geld langer dan 12 maanden onafgebroken op uw rekening staat. De NIBC Direct Getrouwheidsrekening is hier als gereglementeerde spaarrekening zo'n voorbeeld van en heeft een dubbele rentevoet.

Heeft u die intentie niet, dan kan u best het nettorendement van een niet-gereglementeerde spaarrekening vergelijken met de basisrente op een gereglementeerde spaarrekening. Bij een gereglementeerde spaarrekening, zoals de NIBC Direct Spaarrekening, is interest tot 980 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening, de NIBC Direct Flex spaarrekening bijvoorbeeld, geldt 30% roerende voorheffing, maar door het nettorendement te vergelijken houdt u al rekening met deze inhouding.

Op de Flex spaarrekening ontvangt u vier keer per jaar interest: op 1 januari, 1 april, 1 juli en/of 1 oktober. Op de NIBC Direct Spaarrekening wordt de basisrente eenmaal per jaar uitbetaald, op 1 januari.

Laatste update artikel: 14 juli 2021

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak