verschil-rente-basisrente-getrouwheidspremie-spaarrekening.jpg

mei 2021

Basisrente en getrouwheidspremie: het verschil uitgelegd

Wanneer u spaart krijgt u rente. Op een gereglementeerde spaarrekening bestaat die uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Maar wat is nu precies het verschil tussen beide? En hoe zit het met niet-gereglementeerde spaarrekeningen?

Laten we beginnen bij het begin. Er zijn hoofzakelijk 2 manieren om te sparen: op een gereglementeerde spaarrekening en op een niet-gereglementeerde spaarrekening. Een niet-gereglementeerde spaarrekening heeft 1 rentevoet. Een gereglementeerde spaarrekening – de klassieke spaarrekening die we in België het best kennen – heeft 2 rentevoeten: een basisrente en een getrouwheidspremie.

Wat is basisrente?

De basisrente is de vergoeding die u ontvangt voor elke dag dat uw spaargeld op uw spaarrekening staat. Hoewel het percentage wordt uitgedrukt op jaarbasis en de rentevergoeding in regel jaarlijks wordt uitgekeerd, geldt de basisrente per dag. Uw spaargeld brengt een basisrente op ten laatste vanaf de dag die volgt op de dag van de storting, en tot het moment wanneer u het geld van de spaarrekening haalt.

Een voorbeeld:
Als u 10.000 euro stort op een spaarrekening en het exact 3 maanden later opneemt, dan krijgt u een kwart van de basisrentevoet op jaarbasis. Deze rentevergoeding ontvangt u op 1 januari.

Wat is getrouwheidspremie?

Een getrouwheidspremie krijgt u zodra uw spaargeld 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijft staan. Een beloning voor trouwe spaarders, als het ware.

Deze premie wordt driemaandelijks uitbetaald, in het kwartaal dat volgt op het jaar waarvoor de premie wordt uitgekeerd. Zodra u een getrouwheidspremie heeft verworven, ontvangt u hem op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal. Dus op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Een voorbeeld:
Wanneer u op 10 april 2020 een bedrag stortte op uw spaarrekening en dat geld bleef een jaar op uw rekening staan (tot 10 april 2021), dan krijgt u op 1 juli 2021 voor dat bedrag uw getrouwheidspremie uitbetaald.

In België begint de getrouwheidspremie te lopen ten laatste vanaf de dag die volgt op de dag van de storting (net als bij basisrente). Haalt u geld af van uw spaarrekening, dan worden opvragingen aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is, het zogenaamde LIFO-principe (Last In, First Out).

Kan de basisrente en getrouwheidspremie wijzigen?

Voor gereglementeerde spaarrekeningen bestaat een wettelijk kader waarin schommelingen van de rentevoeten vastgelegd zijn.

Voor de basisrente:

  • De basisrente moet tussen 0,01% en 3% liggen. Tenzij de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) hoger is dan 3%, dan mag de basisrente tot de ECB-rentevoet gaan in plaats van tot 3%.
  • Een bank kan niet zomaar een rentewijziging op gereglementeerde spaarrekeningen doorvoeren. Wordt een rentedaling aangekondigd, dan mag de bank 3 maanden lang geen rentewijzigingen uitvoeren. Bij een rentestijging geldt deze beperking niet.

Voor de getrouwheidspremie:

  • De getrouwheidspremie moet tussen een kwart van de basisrente die de bank effectief toepast en de helft van de hoogst toegelaten basisrente liggen. In België dient de opbrengst van spaargeld (basisrente en getrouwheidspremie samen) verplicht minstens 0,11% te bedragen.
  • De getrouwheidspremie wordt vastgeklikt op het moment dat u een storting doet en ligt 1 jaar vast. Verhoogt of verlaagt de bank de getrouwheidspremie in de tussentijd, dan zal u nog steeds de oorspronkelijke getrouwheidspremie krijgen op uw stortingen als de termijn van 1 jaar nog niet is afgelopen. Pas nadat de termijn van 1 jaar voorbij is, geldt de nieuwe getrouwheidspremie.

Waarom is er eigenlijk een verschil?

Het verschil is traditioneel gegroeid omdat een bank vooral op zoek is naar een zekere, voorspelbare stroom geld om te beleggen en te investeren en leningen mee uit te schrijven. De basisrente is een beloning omdat u uw geld ter beschikking stelt, de getrouwheidspremie een beloning omdat u de bank meer financiële zekerheid geeft.

De basisrente en de getrouwheidspremie dienen dus een ander doel. Bij de keuze van een spaarrekening zijn uw spaardoel en de verhouding tot de twee rentes belangrijke parameters.

  • Wanneer u van plan bent een jaar en langer te sparen, dan is een spaarrekening waarbij de getrouwheidspremie hoger ligt dan de basisrente interessanter. Dit type rekening biedt u meer zekerheid wat betreft rentewijzigingen.
  • Heeft u eerder de intentie om niet langer dan een jaar te sparen, dan weegt vooral de basisrente door. Immers, u ontvangt enkel een getrouwheidspremie wanneer spaargeld 12 maanden onafgebroken op uw rekening blijft staan.

Nog een bijzonderheid is het principe van de proportionele overdracht. U kan namelijk de lopende termijn en daarbij horende getrouwheidspremie meenemen wanneer u een spaargeld overschrijft tussen 2 gereglementeerde spaarrekeningen, op voorwaarde dat de rekeningen van dezelfde bank zijn en u (mede-)rekeninghouder bent op beide rekeningen. Deze regel geldt voor de eerste 3 overschrijvingen (per jaar) van minimum 500 euro.

Een voorbeeld:
Op 1 juli 2020 stortte u 1.000 euro op uw NIBC Direct Spaarrekening. 7 maanden later, op 1 februari 2021, zet u dit bedrag over naar uw Getrouwheidsrekening bij NIBC Direct. Op 1 juli 2021 zal u dan uw getrouwheidspremie verworven hebben. U zal dan 7 maanden getrouwheidspremie verworven hebben aan de rentevoet van de oorspronkelijke rekening (de NIBC Direct Spaarrekening) en 5 maanden aan de rentevoet van de nieuwe rekening (de NIBC Direct Getrouwheidsrekening).

Wat met niet-gereglementeerde spaarrekeningen?

In tegenstelling tot gereglementeerde spaarrekeningen, hebben niet-gereglementeerde spaarrekeningen geen getrouwheidspremie. Er geldt 1 rentevoet die geldt vanaf de dag waarop het geld op uw spaarrekening staat. Het principe van de basisrentevoet, zeg maar.

Voor niet-gereglementeerde rekeningen zijn er geen specifieke vereisten wat betreft uitbetaling van rente. Vaak wordt de rente jaarlijks uitbetaald, zoals het ook voor de basisrente van een gereglementeerde spaarrekening gebeurt. Al kan het ook anders, bijvoorbeeld bij de NIBC Direct Flex rekening. Op deze rekening ontvangt u vier keer per jaar (op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal) uw verworven rente.

Het grote verschil tussen een niet-gereglementeerde en een gereglementeerde spaarrekening is de fiscaliteit. Opbrengsten op niet-gereglementeerde spaarrekeningen worden belast aan 30% roerende voorheffing. Voor gereglementeerde spaarrekeningen geldt een fiscaal gunstiger regime van 15%, en dat op spaaropbrengsten boven de belastingvrije drempel van 980 euro. Op spaaropbrengsten tot 980 euro betaalt u geen roerende voorheffing.

Voor een goede vergelijking tussen niet-gereglementeerde spaarrekeningen (of tussen een niet-gereglementeerde en gereglementeerde spaarrekening) houdt u daarom best rekening met de netto-rentevoet van een niet-gereglementeerde spaarrekening. Vaak wordt de roerende voorheffing bij de uitbetaling van rente rechtstreeks door de bank afgehouden. Op die manier hoeft u uw ontvangen rente niet aan te geven in uw belastingaangifte.

Bij NIBC Direct vindt u trouwens beide vormen: zowel gereglementeerde spaarrekeningen als niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Ontdek de geknipte formule voor uw spaargeld.