legaal-bijverdienen-zelfstandige.jpg

maart 2018

Legaal bijverdienen zonder zelfstandige te worden

Wie een tweede job zoekt, kiest vaak om die op zelfstandige of freelance basis uit te oefenen. Maar dat brengt ook de nodige regels, voorwaarden en administratie mee. Een interessant alternatief is de SMart coöperatie. Wie zijn ze?

Via Smartbe.be kan tegenwoordig iedereen aan het werk. Of u nu werkloos of aan de slag bent, via de diensten van SMart kan u legaal werken en geld verdienen. Het voordeel is dat alle administratie en legale regels rond sociale zekerheid en btw voor u geregeld wordt. SMart is geen interim- of bemiddelingskantoor.

Administratief beheer

SMart werd opgericht in 1998 om kunstenaars en creatieve mensen te begeleiden bij het complexe administratieve beheer van hun artistieke activiteiten in België. Het initiatief groeide uit tot een coöperatieve structuur voor projectbegeleiding en –beheer met als doel iedereen de mogelijkheid te bieden om freelance aan de slag te gaan.

De leden werken autonoom en worden door SMart ondersteund bij het administratieve beheer van hun professionele activiteiten. Die leveren ze voor diverse klanten in uiteenlopende sectoren: de creatieve industrie, consultancy, artistiek en ambachtelijk werk, ... 

Eerlijk bijverdienen

Dat wil dus zeggen dat als u zich bij SMart aansluit – vennoot worden kan door jaarlijks een coöperatief aandeel van 30 euro te kopen – u net als een zelfstandige allerlei jobs kan aannemen. Alleen wordt u dan niet rechtstreeks door de opdrachtgever uitbetaald, maar door SMart. SMart factureert het overeengekomen brutobedrag aan de opdrachtgever en betaalt u het nettobedrag uit. De bedrijfsvoorheffing, sociale lasten en btw zijn dus al afgetrokken. Voor deze diensten rekent SMart 6,5% op uw bruto-inkomen.

U kunt hier gebruik van maken als u naast uw bestaande job iets wil bijverdienen. De extra inkomsten worden gewoon bij uw loon toegevoegd en aan de belastingen doorgegeven. Maar ook als u werkloos bent, kan u via SMart werken zonder uw werkloosheidsuitkering te verliezen. U moet via de website van SMart wel aanduiden op welke dag(en) u een job heeft. Enkel voor die gewerkte dagen, die SMart automatisch aan de RVA doorgeeft, ontvangt u dan geen werkloosheidsuitkering.

Weg naar zelfstandigheid

Het systeem is ook aan te raden als u eraan denkt om zelfstandige te worden, maar de stap nog niet durft te zetten omdat u niet zeker bent genoeg inkomsten te zullen genereren. Als zelfstandige starten houdt namelijk een aantal risico’s in en brengt ook heel wat kosten met zich mee voor onder andere boekhouding, administratie en btw. Bij SMart kan u dan een zogenaamde “Activiteit” opstarten, een soort mini-onderneming waarmee u onder btw-nummer en een eigen gekozen naam kan werken en factureren zonder andere bijkomende kosten. Beroepskosten zoals telefonie, internet of transport kan u ook inbrengen. Deze mini-onderneming wordt binnen de structuur van SMart ondergebracht, onder Verenigde Producties. Deze vzw treedt op als producent.

Advies

SMart telt inmiddels 16.000 vennoten in België en acht andere Europese landen. Naast de administratieve diensten biedt het ook advies, onder­steuning, opleidingen, crowdfunding, juridische en financiële tools aan.

SMart heeft een polyvalente team adviesverleners ter beschikking die u individueel helpen bij het zoeken naar de meest geschikte oplossing voor uw sociaal en fiscaal statuut, het beheer van uw contract of activiteit, de administratieve formaliteiten en verplichtingen en uw werkloosheidsuitkering.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak