3-manieren-bijverdienen.jpg

januari 2019

Bijverdienen, dat doet u zo

Wil u graag een centje bijverdienen? Er zijn vandaag de dag mogelijkheden bij de vleet. 3 manieren hoe u dat kan doen, leggen we hieronder uit.

 

1. Onbelast bijverdienen

Wat?

U mag onder bepaalde voorwaarden in uw vrije tijd bijklussen zonder dat u op de inkomsten ervan belastingen of sociale bijdragen moet betalen. Drie klussen komen daarvoor in aanmerking: occasionele klusjes bij medeburgers, verenigingswerk of een bijverdienste via de deeleconomie.

Occasionele diensten bij medeburgers

Dat zijn klusjes voor andere mensen die u als privépersoon uitvoert die op de lijst van toegelaten activiteiten staan. Dat zijn onder andere: oppas (van kinderen), bijlessen in de privéwoning van de opdrachtgever of de lesgever, sportlessen, kleine huishoudelijke taken of onderhoudswerken aan of rondom de woning, hulp bij administratie, gezelschap bieden aan personen, het uitlaten van dieren. Een uitgebreide lijst met toegelaten activiteiten vindt u terug op bijklussen.be.

Wie op deze manier bijklust, mag dat niet met vaste regelmaat doen. Elke week het gras afrijden, mag dus niet.

Informele afspraken over de klus en het bedrag is voldoende.

Verenigingswerk

Klust u bij voor een vereniging of een openbaar bestuur, dan kan u aan bepaalde voorwaarden onbelast bijverdienen. De activiteit die u doet, moet op de lijst van toegelaten activiteiten staan en u mag geen vrijwilligerswerk doen bij de vereniging waarvoor u bijklust (tenzij u daarvoor helemaal niets krijgt). Klusjes voor een vereniging mag u dan weer wel doen met een vaste regelmaat. Dus elke week het voetbalveld van uw club maaien, is toegelaten.

Bijverdienste in de deeleconomie

Ten slotte mag u onbelast bijverdienen via de deeleconomie als u werkt via een erkend deeleconomieplatform. De lijst ervan vindt u op de website van FOD Financiën.

Voor wie?

Werkt u als zelfstandige, dan mag u niet dezelfde activiteit uitvoeren als uw hoofdactiviteit. Wil u onbelast bijverdienen via diensten van burger tot burger en verenigingswerk, gelden bijkomende regels. Bent u geen zelfstandige, dan moet u als werknemer minimaal vier vijfde werken of gepensioneerd zijn. Studenten, huisvrouwen/huismannen en werkzoekenden mogen via deze twee regimes klusjes uitvoeren. Strenger wordt het als u tijdskrediet of thematisch verlof hebt opgenomen: bijklussen kan dan enkel als u in het derde kwartaal voorafgaand aan het bijklussen een gemiddelde tewerkstelling van minstens 80% had. Nam u 1/5 Vlaams zorgkrediet op, dan kan u enkel in bepaalde gevallen een nevenactiviteit hebben. Meer informatie leest op de website van de Vlaamse Overheid.

Hoeveel mag ik onbelast bijverdienen?

U mag in 2018 maximaal 6.130 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Het bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 510,83 euro per maand bedragen.

2. Flexi-job

Wat?

Wie aan gunstige voorwaarden wil bijverdienen in de horeca en de detailhandel, kan in een flexi-job bijklussen. U betaalt geen belastingen of sociale bijdragen op het bedrag dat u verdient: het brutoloon is meteen het nettoloon. Omdat de werkgever nog steeds werkgeversbijdrage betaalt (aan een verlaagd tarief van 25%), bouwt u sociale rechten zoals pensioen, werkloosheidsuitkering of vakantie op.

Voor wie?

De flexi-job regeling geldt voor werknemers die minstens voor vier vijfde werken en gepensioneerden. Voor werknemers wordt de toestand drie kwartalen voordien beoordeeld, voor gepensioneerden is dat op het einde van het tweede kwartaal voordien. Zelfstandigen mogen geen flexi-job aannemen.

Hou er rekening mee dat de flexi-job-regeling in het leven is geroepen voor de horeca, en sinds begin 2018 ook voor de detailhandel, zoals bakkers, slagers, grootwarenhuizen of kappers. Werkgevers in andere sectoren kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Hoeveel mag ik met een flexi-job verdienen?

Met een flexi-job kan u onbeperkt bijverdienen. Omdat het flexiloon niet aangegeven moet worden in de belastingbrief, is er geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen.

Het minimum-uurloon van een flexi-jobber is vastgelegd op 10,08 euro. Dat bestaat uit 9,36 euro loon en 0,72 euro (7,67%) vakantiegeld. Vakantiegeld wordt bovendien meteen uitbetaald.

In de horeca heeft u voor prestaties op een zon- of feestdag recht op een extra premie van 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag. Werkt u tussen middernacht en 5u ‘s ochtends, dan heeft u recht op een extra toeslag van 1,2398 euro per gewerkt uur.

3. Zelfstandige in bijberoep

Wat?

Zelfstandige in bijberoep betekent dat u werkt voor eigen rekening, bovenop het werk dat u in loondienst doet, bijvoorbeeld na uw uren of in het weekend.

Voor wie?

U kan zelfstandige in bijberoep worden als u al een andere beroepsactiviteit in dienstverband uitoefent, als werknemer, in het onderwijs of als ambtenaar. U moet minstens wel de helft van het aantal uren presteren van een voltijdse betrekking. Werkt u in het onderwijs en bent u benoemd, dan moet u minstens 60% van een voltijds uurrooster werken.

Hoeveel mag ik als zelfstandige in bijberoep verdienen?

Voor een zelfstandige in bijberoep zijn er geen maximale inkomsten vastgelegd. U kiest zelf uw tarieven en hoeveel u in bijberoep werkt. Wel is het zo dat u zich moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en sociale bijdragen betalen. Die hangen af van uw inkomsten. Als starter betaalt u een voorlopige bijdrage van 20,5 procent op een netto belastbaar inkomen van 1.499,14 euro, wat neerkomt op een bijdrage van 79,86 euro per kwartaal. De definitieve sociale bedrage wordt berekend zodra de fiscus dat bedrag doorgeeft aan uw sociaal verzekeringsfonds. Is dat een bedrag lager dan 1.499,14 euro, dan hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak