benl-blog-ontslag.jpg

maart 2021

Klaar voor een nieuwe job? Tijd om uw baas in te lichten

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, een betere balans tussen werk en privé of net de kans van uw leven gekregen? Er zijn veel redenen om een nieuwe uitdaging aan te gaan of te vertrekken bij uw werkgever. Het liefst pakt u die belangrijke stap goed aan. Enkele aandachtspunten en tips.

Bezint eer ge begint (en praat met uw werkgever)

Voor u een definitieve beslissing neemt, overweegt u best of ontslag wel de meest voordelige optie is. Ontslag nemen mag geen impulsieve beslissing zijn.

Er liggen bij uw huidige werkgever vaak meer kansen dan u denkt. Een werknemer vervangen kost werkgevers immers veel tijd, moeite en geld. Anderen moeten uw takenpakket misschien overnemen, uw werkgever dient een vacature op te stellen, een sollicitatieronde te organiseren, uw vervanger op te leiden … Om dit te vermijden en al ingewerkte krachten aan boord te houden, is een werkgever vaak tot meer bereid dan u op het eerste zicht zou denken.

Het zou zomaar kunnen dat er een functie beschikbaar is of vrijkomt waarin u uw talenten en ambities wel kwijt kunt. Misschien wil uw baas wel overwegen u vier vijfden te laten werken of tijdskrediet te geven om de balans tussen uw job en gezinsleven te verbeteren. Wie weet zit er zelfs opslag in. Zo krijgt u misschien het beste van 2 werelden: een betere job en/of hogere verloning en de stabiliteit van een langdurige tewerkstelling.

Tip

Functioneringsgesprekken zijn vaak het ideale moment om het over uw toekomstplannen te hebben. Bereid evaluatiegesprekken altijd goed voor, zodat u goed weet waarover u met uw werkgever wilt praten.

De brief

Toch zeker dat u niet bij uw huidige werkgever wil of kan blijven? Dan is uw werkgever officieel op de hoogte brengen de volgende stap. Dit doet u per brief.

In uw brief deelt u uw wettelijke opzegtermijn mee. Die start de eerste maandag nadat u de brief hebt overhandigd (of 3 werkdagen nadat u uw brief aangetekend verstuurde). Er zijn verschillende wettelijke termijnen. Sinds 2014 is het eenheidsstatuut van kracht. Dat zorgde voor uniforme opzegtermijnen voor zowel arbeiders als bedienden. Ging u voor die datum van start bij uw huidige werkgever, dan gelden de oude regels.

Vraag naar uw opzegtermijn bij de loonadministratie van uw bedrijf of bereken ze via deze tool van Attentia.

Tip

Als u en uw werkgever op goede voet staan, maar een vertrek toch onvermijdelijk is, kunt u altijd vragen naar een ontslag met wederzijds akkoord. Dan moet u geen opzegtermijn in acht nemen.

Een geldige ontslagbrief bevat:

 • De datum
 • Uw volledige naam en adres
 • De volledige naam en adres van het bedrijf
 • De vermelding dat u ontslag neemt
 • De startdatum van uw opzeg
 • De maximale duur van uw wettelijke opzegtermijn
 • Uw handtekening

U kunt hem aangetekend verzenden, persoonlijk afgeven (zorg dan voor bewijs van afgifte) of via een deurwaarder bezorgen. Deze derde optie gebruikt u best enkel in geval van een ernstig conflict.

Tip

Laat uw baas iets weten voor u de brief verstuurt, zo komt zij/hij niet voor verrassingen te staan en is er tijd genoeg om een vervanger te zoeken.

Het vertrek

Een exitgesprek plannen met uw leidinggevende en/of HR is altijd een goed idee. Het laat u toe uw vertrek persoonlijk te motiveren en de samenwerking op een mooie manier af te sluiten. Een vertrek zonder meer komt erg slecht over. Bovendien is er vaak de mogelijkheid om te onderhandelen over de duur en invulling van de opzegtermijn. Wilt u een kortere opzegtermijn? Vraag er zeker naar. Soms zal uw werkgever u vragen uw opvolger op te leiden.

Welke houding geeft u zich best tijdens zo’n gesprek? Probeer eerlijk te zijn, zonder negatief over te komen. Geef geen overmatige kritiek. Indien u over uw nieuwe job praat, benadruk dan de voordelen die uw werkgever niet kan bieden, bijvoorbeeld een hoger loon of een korter traject. Zo begrijpt zij/hij beter waarom u uw job verlaat, zonder dat u uw huidige job naar beneden hoeft te halen.

Wat u ook doet: blaas tijdens uw vertrekperiode geen bruggen op. De kans is groot dat u uw ex-collega’s of leidinggevenden later opnieuw tegenkomt, privé of in het werkveld. Heel wat mensen keren na een tijd zelfs terug naar een ex-werkgever. Volgens een studie van Kronos en Workplace Trends is ongeveer 15 procent van de werknemers zo’n boomerang-werknemer. Het is dan ook belangrijk professioneel en zakelijk te blijven in uw communicatie. Wees niet te enthousiast over een eventuele nieuwe opportuniteit, hoe leuk die ook is, dat kan wrevel opwekken bij uw baas en collega’s. Omgekeerd wilt u ook tegen uw collega’s niet te negatief zijn over uw huidige job. Hoe slecht u zich ook voelt bij uw job of leidinggevende, u heeft er geen enkel belang bij hen tegen u in het harnas te jagen. Blijf vriendelijk en bedank uw collega’s en werkgever voor de tijd op uw huidige job.

Tip

Wilt u extra goodwill scoren? Geef collega’s en leidinggevenden goede referenties op LinkedIn.

Waar heb ik recht op?

U kijkt best na waar u nog recht op heeft bij uw huidige en volgende werkgever.

 • In de meeste sectoren heeft u recht op (een deel van) uw eindejaarspremie.
 • Bedienden krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald bij vertrek, arbeiders ontvangen hun vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni in het jaar dat volgt op hun ontslag.
 • Extralegale voordelen moeten door de werkgever worden uitbetaald bij vertrek. Er wordt hiervoor een raming gemaakt van hun werkelijke waarde. Soms krijgt u de mogelijkheid uw laptop of bedrijfswagen over te kopen.
 • Het geld van uw groepsverzekering gaat uiteraard niet verloren wanneer u ontslag neemt. U kan kiezen het geld te laten staan en al dan niet verder te sparen of het over te zetten naar de groepsverzekering van uw volgende werkgever. Bent u ouder dan 60, dan kan u het geld opnemen.
 • Voor u elders aan de slag gaat, is het een goed idee te onderhandelen over het meenemen van conventionele anciënniteit. Wanneer u de opgebouwde dienstjaren kunt meenemen naar uw volgende werkgever, geniet u dezelfde ontslagbescherming en krijgt u mogelijk meer betaald.

Tip

Ga voor uw vertrek langs op de HR-dienst van uw bedrijf, zij kunnen u het best vertellen wat u in orde moet brengen.

Kreeg u uw vakantiegeld of een ander bedrag vervroegd uitbetaald? Laat het renderen voor later. Ontdek onze spaaroplossingen.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak