bouwen-verbouwen-offertes.png

april 2020

(Ver)bouwplannen? Hierop let u best als u offertes vraagt.

Een nieuwe keuken, een nieuwe slaapkamer of een volledig nieuw huis? “Welke bouw- of verbouwplannen u ook heeft: een duidelijke offerte vragen is even belangrijk voor uw portefeuille als voor uw gemoedsrust”, vertelt advocaat Arnt Proost, gespecialiseerd in bouw- en aannemingsrecht. Een aantal tips.

Waarom vraag ik best een offerte?

“Naast het vergelijken van prijzen, biedt een offerte het voordeel dat de aannemer zich ertoe verbindt om bepaalde werken voor een bepaalde prijs uit te voeren”, vertelt Arnt Proost. “Zonder offerte in handen kan u een factuur veel moeilijker betwisten. Als u geen offerte of aannemingsovereenkomst heeft, is de aannemer ook vrij om zelf de prijs te bepalen (de zogenaamde partijbeslissing). Wel mag de aannemer echter geen onredelijk hoge prijzen aanrekenen.”

Ik heb een offerte ondertekend. In welke mate is dat bindend?

“Een offerte is een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Als u de offerte tekent, dan is ze ook bindend volgens de voorwaarden die in de offerte staan beschreven”, stipt Arnt Proost aan. “Tenzij u hierover onderling overeenstemming vindt met de aannemer, kunt u er in principe niet meer onderuit.”

Wat laat ik best in een offerte opnemen?

 • De naam en bedrijfsgegevens van de aannemer.
 • Uw naam en de plaats waar de werken uitgevoerd worden.
 • Een gedetailleerde omschrijving van de werken en de (kwaliteit van de) materialen.
 • De prijs en het btw-tarief: vaste prijs of manuren? Verplaatsingen inbegrepen of niet? Leveringskosten of niet? Eventuele meerkosten bij een stijging van grondstof- of materiaalprijzen? Eventuele kortingen? Andere kosten die kunnen aangerekend worden? ...
 • Een planning van de werken en een indicatie van de tijd die nodig is om de taak volledig af te ronden.
 • Instructies en timing van betalingen: voorschot, tussentijdse betalingen, eindafrekening ...
 • De garantiebepalingen.
 • Een datum en geldigheidsduur van de offerte.
 • Bijkomstige voorwaarden of een verwijzing naar de algemene voorwaarden.
 • Uw handtekening en die van de aannemer.

Een offerte vragen, is dat altijd gratis?

“De aannemer kan vrij bepalen of hij daarvoor iets aanrekent. Indien u een offerte aanvraagt, dan polst u dus best of er kosten aan verbonden zijn (ook voor een eventueel plaatsbezoek). In het geval een offerte inderdaad betalend is, doet u er goed aan om vooraf een schriftelijke bevestiging van de kostprijs te vragen. Dat mag ook per mail.”

“Vergat u te vragen of een offerte gratis is? Dan hoeft u zich daar niet meteen zorgen over te maken”, stelt Arnt Proost gerust. “In de praktijk geven aannemers hun offertes meestal sowieso al gratis. Rekent de aannemer echter toch kosten aan voor het opstellen van een offerte, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te brengen? Dan zal bij een eventueel dispuut de rechtbank meestal geneigd zijn de particulier in het gelijk te stellen. Immers is er op voorhand niet afgesproken dat een prijs zou worden betaald.”

“Let wel: als u niet alleen een offerte, maar bijvoorbeeld ook bouwadvies vraagt, dan kan de aannemer ook een factuur opstellen voor het gevraagde advies.”

Hoeveel offertes vraag ik best?

“Ik adviseer meestal om 3 offertes te vragen. Zo heeft u al een goede indicatie. Het staat u uiteraard vrij om nog meer offertes te vragen. Belangrijk is vooral dat u geen appelen met peren vergelijkt”, beklemtoont Arnt Proost. “Gaat het om dezelfde kwaliteit van bouwmaterialen? Geldt er een vaste prijs of een uurprijs? Is de opkuis inbegrepen of niet …? Zorg dus dat u steeds goed kan vergelijken. Vraag schriftelijk opheldering en/of een meer gedetailleerde offerte bij onduidelijkheden.”

De offerte is ondertekend, maar de werken lopen vertraging op of zijn niet in lijn met de offerte: wat doe ik best?

“U kunt meestal heel wat bereiken door even te bellen en uw bezorgdheden te uiten. Dat werkt het best op een gemoedelijke toon. Na het telefoongesprek stuurt u nog even een mail waarin u verwijst naar het telefoongesprek. In de mail somt u uw bezorgdheden op en schrijft u neer wat u telefonisch bent overeengekomen. Komt het later toch tot een ernstig dispuut, dan heeft u dat op papier. Dat kan in de rechtbank in uw voordeel pleiten.”

8 tips voor bouwers en verbouwers

 • “Gaat het om heel grote budgetten? Overweeg dan om een bouwadviseur in te schakelen”, raadt Arnt Proost aan. “Dat kost natuurlijk geld, maar u kan er zichzelf heel wat onheil mee besparen. Een bouwadviseur kan u helpen om offertes te vergelijken (handig als het om bouwtechnische materie gaat), advies geven over materiaalkeuze en volgorde van de werken, de werf opvolgen om te kijken of alles volgens de regels van de kunst verloopt, enzovoort.”

 • Er ontstaan vaak disputen over werken die er extra bijkomen. Een aannemer komt bij u nieuwe ramen installeren, maar u vraagt of hij tussendoor ook uw garagepoort kan repareren? Vraag dan expliciet naar een bijkomende offerte.

 • Verwacht de aannemer dat de kosten voor bepaalde werken beduidend hoger zullen uitkomen dan beschreven in de offerte? Dan heeft hij een voorlichtings- en meldingsplicht. Vraag hier steeds een schriftelijke bevestiging van.

 • Lijkt een bedrag op een offerte verdacht laag? Vraag dan expliciet een schriftelijke bevestiging dat het bedrag klopt. Rekenfouten zijn geen zeldzaamheid.

 • Geeft de aannemer eenheidsprijzen per gestorte kubieke meter beton, per gelegde vierkante meter vloer, … ? Hou dan rekening dat de uiteindelijke kost soms (sterk) kan afwijken van wat u zelf had ingeschat. In offertes worden zulke eenheden vaak omschreven als ‘VH’ of ‘vermoedelijke hoeveelheid’.

 • Ga na of de aannemer een erkende vakman is en voldoende verzekerd is.

 • Laat u een nieuw dak, badkamer, keuken ... plaatsen? Vraag referenties en bel desnoods even aan bij de mensen waar de aannemer al werken uitvoerde. Dat kan heel wat twijfels wegnemen (of bevestigen).

 • Ga op tijd akkoord met de offerte. Als u te lang wacht, of pas reageert na het overschrijden van de geldigheidstermijn dan is de aannemer niet meer gebonden aan de prijs op zijn offerte.

Dit artikel vormt geen juridisch advies en mag niet worden ingeroepen als zodanig. Het is raadzaam om u voldoende te informeren, gepaste diensten of experts terzake te raadplegen.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak