mobiliteitsbudget.jpg

februari 2022

Tijd om uw (vervuilende) bedrijfswagen te vervangen? Nieuwe opties in mobiliteitsbudget

Heeft u een bedrijfswagen? Dan heeft u binnen het mobiliteitsbudget voortaan meer mogelijkheden om uw (vervuilende) bedrijfswagen te vervangen door een meer milieuvriendelijke bedrijfswagen of ander groener vervoer. Bovendien zijn de regels versoepeld voor wie het mobiliteitsbudget aanwendt voor een hypothecaire lening.

Bedrijfs- en salariswagens zijn ongemeen populair in ons land. Strikt gezien zijn bedrijfsauto's nodig om het werk te kunnen uitoefenen, terwijl salarisauto's een aanvulling op het loon zijn. In de praktijk zijn die grenzen soms niet zo scherp te trekken.

In 2021 schreven Belgische ondernemingen samen bijna 6 op de 10 nieuwe auto’s in (59,7% tegenover 56,3% in 2020). Dat zijn dus zowel bedrijfs- als salariswagens. Tegelijk daalde het aandeel verder van particulieren die een wagen kochten. Dat blijkt uit cijfers van Febiac . Kijken we naar bedienden in de privésector, dan heeft 22% vandaag een bedrijfs- of salariswagen. Dat percentage blijft jaar na jaar stijgen, wijst de mobiliteitsbarometer van Acerta  uit.

Ook al is er een verschuiving aan de gang, de meerderheid van de bedrijfswagens rijdt nog op diesel (67,1%) en benzine (25,3 %). Om de vergroening van ons wagenpark een zetje in de rug te geven, lanceerde de overheid bijna drie jaar geleden het mobiliteitsbudget. Een groot succes is het nog niet. Volgens Acerta  maakte nauwelijks 0,15% van de werknemers met een salariswagen twee jaar na de lancering al gebruik van het mobiliteitsbudget. Daarom nam de overheid begin 2022 enkele nieuwe maatregelen om het mobiliteitsbudget aantrekkelijker te maken.

Wat is het mobiliteitsbudget nu ook alweer?

Wanneer een werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn of haar onderneming, kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat budget kunnen ze dan vrij besteden in 3 pijlers (weliswaar binnen de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever).

Pijler 1: Milieuvriendelijke bedrijfswagen

Binnen deze pijler kan de werknemer kiezen voor een elektrische wagen of een wagen die aan bepaalde (milieu)normen voldoet. Het budget dat na een eventuele besteding in pijler 1 overblijft, kan de werknemer besteden in pijlers 2 en/of 3.

Pijler 2: Duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten

Binnen deze pijler kan de werknemer kiezen voor een hele reeks duurzame vervoermiddelen, zoals:

 • een (elektrische) fiets;
 • een elektrische motorfiets;
 • openbaar vervoer;
 • georganiseerd gemeenschappelijk vervoer;
 • een deelauto;

Daarnaast kan de werknemer het budget gebruiken om huishuur te betalen of aanwenden voor zijn hypothecaire lening (zie verder voor details en nieuwigheden hierover).

Pijler 3: Geld

Als het mobiliteitsbudget nog niet volledig is besteed in pijlers 1 en/of 2, kan de werknemer het resterende bedrag in geld ontvangen. Dat bedrag wordt wel eerst verminderd met een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%. U gebruikt daarom uw budget dus best zoveel mogelijk op in pijler 1 en 2.

Als u intekent op het mobiliteitsbudget, dan krijgt u elk jaar een bedrag ter beschikking. Dat stemt overeen met de ‘total cost of ownership’ (leasingkost, CO2-bijdrage, brandstofkosten, niet-aftrekbare btw, verzekeringen, …) van de bedrijfswagen die u inruilt, of met een forfait op basis van een referentiewagen. Dat bedrag kan u dan spenderen in de drie pijlers.

Goed om weten: het mobiliteitsbudget is gestoeld op vrije wil. Een werkgever is wettelijk niet verplicht om het mobiliteitsbudget in te voeren, zelfs al biedt hij of zij salaris- en bedrijfswagens aan. Een werknemer is evenmin verplicht het mobiliteitsbudget te gebruiken als zijn of haar werkgever het aanbiedt. Bovendien is een werkgever niet verplicht om alle mogelijkheden aan te bieden als hij of zij het mobiliteitsbudget ter beschikking stelt.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden in het mobiliteitsbudget vanaf 2022?

1. Meer mogelijkheden om het budget te spenderen

 • Werknemers die binnen een straal van 5 km van hun werkplaats wonen, konden al de huur van hun woning of de interesten van hun hypothecaire lening financieren met het mobiliteitsbudget. De straal is nu uitgebreid tot 10 km en ook kapitaalaflossingen komen nu in aanmerking.
 • Ook niet-verplichte veiligheidsuitgaven die betrekking hebben op mobiliteit kan u nu recupereren met het mobiliteitsbudget. Denk bijvoorbeeld aan een fietshelm of fluohesje.
 • Gaat u met de trein of bus naar het werk, maar gebruikt u uw wagen om naar de bushalte of het treinstation te rijden? Dan kan u voortaan de parkingkosten vereffenen met het mobiliteitsbudget.
 • Als u een lening neemt voor de aankoop van een fiets, dan kan u de kosten sinds begin 2022 ook inbrengen.
 • Betaalt u om uw fiets te stallen? Ook deze vergoedingen mag u voortaan vereffenen met uw mobiliteitsbudget.
 • Uw eigen abonnement voor openbaar vervoer hoeft niet langer enkel voor woon-werkverkeer te zijn. En ook abonnementen op het openbaar vervoer voor gezinsleden komen nu in aanmerking. Hebben uw inwonende kinderen of partner bijvoorbeeld een busabonnement, dan kan u hiervoor nu het mobiliteitsbudget aanwenden.
 • Stapt u naar het werk of doet u dat met een skateboard, step, monowheel … dan kan u voortaan een voetgangerspremie van maximum 0,24 euro per kilometer ontvangen.

2. Onder- en bovengrens op mobiliteitsbudget

Er geldt voortaan een onder- en bovengrens op het mobiliteitsbudget. Het jaarlijkse bedrag van het mobiliteitsbudget dient minimaal 3.000 euro te zijn en mag maximaal één vijfde van het totale jaarlijkse brutoloon bedragen, met een absoluut plafond van 16.000 euro.

3. Versoepeling van de wachttijden voor werknemers

Werkgevers kunnen het mobiliteitsbudget pas aanbieden als ze al minstens 3 jaar salaris- of bedrijfswagens aan hun personeel aanbieden. Startende ondernemers mogen het mobiliteitsbudget wel meteen aanbieden. Aan die regels verandert er niets.

De wachttijden voor werknemers verdwijnen wél. Werknemers die niet nieuw in dienst waren, moesten minstens al een jaar over een bedrijfswagen beschikken om van het mobiliteitsbudget gebruik te kunnen maken. Die regel is nu vervallen. Nieuwe werknemers konden sowieso al meteen instappen, en dat blijft ook zo.

4. Enkel nog elektrische wagens in pijler 1 vanaf 2026

Vanaf 2026 worden in pijler 1 alleen volledig elektrische wagens nog als milieuvriendelijk beschouwd. De mogelijkheid om een wagen met een CO2-uitstoot onder een bepaalde grens te kiezen, verdwijnt dus. Ook als u carpoolt en gebruikt maakt van autodelen zal dat binnen het mobiliteitsbudget enkel met volledig elektrische wagens kunnen.

Meer details weten over het mobiliteitsbudget?

Op mobiliteitsbudget.be vindt u het antwoord op meer dan 100 vragen over het mobiliteitsbudget. Let wel: niet alle informatie is er tot op heden aangepast aan de nieuwigheden die sinds januari 2022 van kracht zijn.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak