persoonlijke-lening.jpg

augustus 2021

Snel geld nodig: is een persoonlijke lening de beste oplossing?

Geld lenen zonder dat u veel uitleg hoeft te geven? Met een persoonlijke lening is dat vaak snel geregeld. Maar is het ook een verstandige keuze? En wat zijn de alternatieven als u een beperkte som geld nodig heeft?

Als u geld nodig heeft, bestaan er verschillende manieren om te lenen. Met een hypothecaire lening bekostigt u een woning, met een autolening een wagen, met een groene lening legt u zonnepanelen op uw dak, enzovoort. Maar wat als u wil lenen om te reizen? Om een feest te organiseren? Om een nieuwe tv te kopen?

Een persoonlijke lening kan dan een oplossing zijn. Dat is lening op afbetaling waarbij de kredietinstelling (bank) een vastgelegd bedrag ter beschikking stelt. Het ontleende bedrag en de intresten dient u dan via maandelijkse terugbetalingen af te lossen.

Geen verantwoording

Het grote voordeel: u hoeft de bank niet te vertellen wat u met het geld wil doen. Een factuur of aankoopbewijs? Niet nodig. Bovendien kan u zo’n lening meestal eenvoudig online afsluiten, en is het geld snel beschikbaar.

Hoge rentetarieven

De andere kant van de medaille zijn de hoge rentetarieven. Persoonlijke leningen zijn in België weliswaar onderhevig aan maximumtarieven, maar die zijn behoorlijk stevig: tot 10% boven de 5.000 euro, tot 12,5% voor een bedrag tussen 1.250 euro en 5.000 euro en zelfs tot 18,5% rente voor een bedrag onder 1.250 euro. Door de huidige lage rente liggen die tarieven in realiteit een stuk lager bij veel aanbieders, blijkt uit een vergelijking van Spaargids.be (geraadpleegd op 22 juli 2021). Zo betaalt u voor een persoonlijke lening van 5.000 euro op 24 maanden 4,84% rente bij goedkoopste kredietverstrekker (maar nog steeds 12,5% bij de duurste).

Maximale looptijden

Naast maximumtarieven gelden er ook maximale looptijden. Voor persoonlijke leningen tot 2.500 euro bedraagt de looptijd ten hoogste 24 maanden, tot 10.000 euro kan u maximaal lenen op 48 maanden, en tot 20.000 euro mag de looptijd tot 84 maanden bedragen.

Welke alternatieven?

Sparen

Door te sparen betaalt u geen rente aan de bank, maar betaalt de bank rente aan u. Wil u sparen voor een reis, nieuwe meubelen of ander project, maar lukt het moeilijk om vol te houden? Een eenvoudige truc is om elke maand een vast deel van uw inkomsten op een spaarrekening te zetten. Bijvoorbeeld 10 of 20% van uw loon, pensioen of ander inkomen.

Volhouden lukt nog beter als u een automatische opdracht instelt, bijvoorbeeld op de dag dat u het inkomen ontvangt. Zo zit dat bedrag al vast in een ander ‘potje’. Een aparte spaarrekening openen, zoals een gratis spaarrekening bij NIBC Direct, kan helpen om minder in de verleiding te komen uw gespaarde bedrag uit te geven.

Kredietkaart

Een kredietkaart kan interessant zijn als u tijdelijk een (beperkt) bedrag nodig hebt, en dat bedrag nadien weer kan aanzuiveren. Het voordeel van een kredietkaart is dat uw aankopen en afhalingen pas na een bepaalde periode van uw rekening worden afgetrokken, meestal een keer per maand. U krijgt als het ware een tijdje krediet zonder dat u er intresten op betaalt (opgelet, dit geldt niet voor kredietkaarten met gespreide terugbetaling waarvoor hoge interesten aangerekend worden). U dient er wel voor te zorgen dat uw saldo weer tijdig hoog genoeg is op uw rekening, anders moet u rente betalen die makkelijk tussen de 8 en 12% kan schommelen.

Kies een specifieke lening als die beschikbaar is

Wil u een tweedehandswagen kopen? Dan zal u betere tarieven krijgen als u een autolening neemt, in plaats van een persoonlijke lening. Wil u uw keuken verbouwen? Met een renovatielening zal u er goedkoper vanaf zijn.

Verkoop op afbetaling

Een andere mogelijkheid is een verkoop op afbetaling. De handelaar bij wie u bijvoorbeeld een wasmachine koopt, biedt u in dat geval de optie om de betaling te spreiden in de tijd. Dit is ook een lening die u op regelmatige tijdstippen moet aflossen, doorgaans met interesten.

Sommige handelaars verkopen goederen op afbetaling zonder dat ze daarvoor kosten of interesten vragen. De som van de afbetalingen stemt dan overeen met de prijs van uw aankoop. Dit kan aantrekkelijk lijken, maar dan moet u zeker de maandelijkse aflossingen aankunnen. Anders riskeert u verwijlintresten en boetes.

Het contract voor een verkoop op afbetaling kan ook een 'eigendomsvoorbehoud' bevatten. Dat betekent dat u slechts eigenaar wordt als u het geld volledig hebt terugbetaald. Doet u dat niet, dan kan de handelaar de goederen terugnemen.

Budgetfaciliteit

Bij een budgetfaciliteit staat uw bank toe dat u onder nul kan gaan op uw rekening. Dat kan tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 750 euro in het rood. U kan het toegekende bedrag dan vrij opnemen. Ook de terugbetaling is vrij zolang die binnen de afgesproken regels gebeurt. U mag verschillende keren onder nul gaan. U betaalt dan wel intresten voor elke periode dat u onder nul gaat. En die kunnen stevig oplopen: 10% is geen uitzondering.

Lenen van familie of vrienden

Het voordeel is dat u in dat geval zelf onderling tot akkoord kan komen. Er zijn in regel geen wettelijke beperkingen over de hoogte van het bedrag of de rente. Goede afspraken maken goede vrienden, uiteraard zet u alles best op papier. Deze gegevens moeten zeker aanwezig zijn:

  • Naam, voornaam en adres van kredietgever en kredietnemer
  • Het geleende bedrag, in cijfers en letters
  • De reden voor de lening
  • De looptijd (staat hierover niets vermeldt, dan kan de kredietgever het geld op elk moment opeisen)
  • De eventuele intrestvoet, eventueel ook de verwijlintresten
  • Het aantal exemplaren waarin de overeenkomst is opgemaakt
  • De plaats en de datum van ondertekening van de overeenkomst

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak