vragen.jpg

Vragen

Upload form

 • Hoe open ik een nieuwe rekening als klant?

  Log in op uw NIBC Direct bankomgeving (via onze website of via de app).

  Eenmaal ingelogd, klikt u bij ‘Overzicht’ op "Nieuwe rekening openen". U komt terecht op een overzichtspagina met alle spaarproducten (m.u.v. termijnrekeningen) die u kan openen en hun details. Eenmaal u een keuze heeft gemaakt en bevestigd, wordt de nieuwe rekening aangemaakt en zo snel mogelijk aan uw overzicht toegevoegd.

  Let op: u mag als individuele klant 1 Spaarrekening, 1 Getrouwheidsrekening en 1 Flex rekening openen. Per relatie mag u ook 1 spaarrekening, 1 getrouwheidsrekening en 1 Flex rekening openen. Op het aantal Termijnrekeningen staat geen limiet.

  Wil u een termijnrekening openen? Klik dan op de overzichtspagina op “Nieuwe termijnrekening openen” voor alle details over onze termijnrekeningen. 

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe wijzig ik mijn tegenrekening?

  De tegenrekening vindt u in het menu ‘Instellingen’ (links op uw scherm of onderaan in de app).
  Volg nadien deze stappen:

  • Klik op het pen-icoon die naast uw tegenrekening staat
  • Vul, in hoofdletters, het IBAN-nummer in van uw nieuwe tegenrekening (in het veld ‘Rekeningnummer’) en klik nadien op ‘Wijzigen’.
  • Bevestig de wijziging, met de sms-code die u ontving of via de app.
  • Activeer de nieuwe tegenrekening met een overschrijving van de tegenrekening die u net opgaf naar uw NIBC Direct spaarrekening. Een overschrijving van € 0,01 is voldoende. Deze stap is belangrijk! Zolang er geen activatiestorting is uitgevoerd, blijft uw oude tegenrekening actief.

  Welke tegenrekening kan u opgeven?
  U kan enkel een zichtrekening bij een Belgische kredietinstelling opgeven die minstens op naam van de rekeninghouder(s) staat. Met andere woorden:

  • Een gezamenlijke rekening bij NIBC Direct moet gekoppeld zijn aan een zichtrekening op naam van beide rekeninghouders.
  • Een individuele rekening bij NIBC Direct kan gekoppeld worden aan een zichtrekening van enkel de rekeninghouder, of een zichtrekening op naam van de rekeninghouder en een derde.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Kan ik geld overschrijven met behoud van de opgebouwde getrouwheidspremie?

  U kan een overschrijving maken tussen uw rekeningen bij NIBC Direct zonder daarbij de verwervingsperiode van de getrouwheidspremie te onderbreken, als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

  • De overschrijving gebeurt tussen 2 gereglementeerde rekeningen bij NIBC Direct.
  • U bent (mede)titularis op beide rekeningen.
  • Het bedrag van de overschrijving bedraagt minstens 500 euro.

  Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is zal voor de eerste 3 overschrijvingen van het jaar de proportionele overdracht gelden. De opgebouwde getrouwheidspremie wordt mee overgedragen aan de oorspronkelijke rentevoet, en zal voor de rest van de verwervingsperiode verworven worden aan de rentevoet van de nieuwe rekening.

  Bijvoorbeeld: op 1 juli 2019 stortte u 1.000 euro op uw NIBC Direct Spaarrekening, en 7 maanden later, op 1 februari 2020, zet u dit bedrag over naar uw Getrouwheidsrekening bij NIBC Direct. Op 1 juli 2020 zal u dan uw getrouwheidspremie verworven hebben, het geld stond namelijk gedurende 12 maanden op een gereglementeerde rekening bij NIBC Direct. U zal dan 7 maanden getrouwheidspremie verworven hebben aan de rentevoet van de oorspronkelijke rekening (de NIBC Direct Spaarrekening) en 5 maanden aan de rentevoet van de nieuwe rekening (de NIBC Direct Getrouwheidsrekening).

  Opgelet: De Flex rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening en kent geen getrouwheidspremie. Een proportionele overdracht van of naar deze rekening is niet mogelijk

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waar kan ik zien hoeveel rente ik ga ontvangen?

  Op de detailpagina van elke spaarrekening vindt u bij “Verworven interesten” hoeveel rente u reeds verworven hebt.

  Voor gereglementeerde spaarrekeningen

  Bij de NIBC Direct Spaarrekening en de NIBC Direct Getrouwheidsrekening staat uw verworven interest opgesplitst in verworven basisrente (rente die u zal ontvangen op 1 januari) en de verworven getrouwheidspremie (de rente die u zal ontvangen bij de eerstvolgende kwartaaluitbetaling: op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober).

  Voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen

  Bij de niet-gereglementeerde Flex spaarrekening vindt u uw reeds verworven bruto-rente, die u zal ontvangen op dag 1 van het eerstvolgende kwartaal (op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Dit overzicht houdt geen rekening met de aftrek van roerende voorheffing van 30%.

  Heeft u een termijnrekening? Dan vindt u op de detailpagina van de rekening meer informatie over de rente die u zal ontvangen en de modaliteiten errond. Zo vindt u wanneer de rente uitbetaald wordt (maandelijks, jaarlijks of op het einde van de vervaldag), en op welke rekening u de rente zal ontvangen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waar kan ik zien hoeveel rente reeds werd uitbetaald?

  Als u heel gericht uw rente-uitbetalingen wil raadplegen, zoekt u best tussen de inkomende betalingen op uw rekening. Het transactieoverzicht vindt u terug op de detailpagina van uw rekening.

  • De basisrente ontvangt u jaarlijks met valutadatum 1 januari op uw rekening. De basisrente is enkel van toepassing op gereglementeerde rekeningen (NIBC Direct Spaarrekening en NIBC Direct Getrouwheidsrekening). Om deze interestbetaling gemakkelijk terug te vinden, kiest u bij de zoekfunctie voor de periode van 31-12 tot 01-01.
  • De getrouwheidspremie wordt elk kwartaal op uw rekening gestort: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Voor 1 oktober 2013 werd de getrouwheidspremie jaarlijks uitbetaald, met valutadatum 1 januari. Net als de basisrente, is de getrouwheidspremie enkel van toepassing op gereglementeerde spaarrekeningen.
  • De netto-rente die u krijgt op de Flex rekening wordt ook elk kwartaal op uw rekening gestort. Het grote verschil met de getrouwheidspremie is dat de rente op de Flex rekening al vanaf dag 1 verworven wordt.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe ziet de interestafrekening eruit?

  Voor gereglementeerde rekeningen:

  Aan het einde van het jaar betaalt NIBC Direct, zoals elke bank, de basisintrest uit op uw spaarrekening. Dan wordt ook een uittreksel aangemaakt waarop het detail van deze berekening staat. Per kwartaal krijgt u ook een rekeninguittreksel indien u getrouwheidspremie verworven heeft.

  Het uittreksel kan er op 2 manieren uitzien:

  Als u minder rente krijgt dan de vrijgestelde drempel (voorbeeld van 2014):

  interest-afrekening-01.jpg
  • Intrest afrekening is het totale bedrag aan basisrente dat u ontvangt
  • Getrouwheidspremie is het eventuele bedrag aan getrouwheidspremie dat u ontvangt
  • Netto aan te geven bedrag aan intresten is het bedrag dat u netto ontvangt aan intresten

  Als u meer rente krijgt dan de vrijgestelde drempel:

  interest-afrekening-02.jpg
  • Intrest afrekening is het totale bruto bedrag aan basisrente dat u ontvangt
  • Getrouwheidspremie is het eventuele bedrag aan getrouwheidspremie dat u ontvangt
  • Inhouding aan de bron is het bedrag aan roerende voorheffing  dat wij inhouden, de rentevoet van de roerende voorheffing is zoals aangegeven 15%
  • Netto aan te geven bedrag aan intresten is het bedrag dat u netto ontvangt aan intresten

  Voor niet-gereglementeerde rekeningen:

  • Interest afrekening is het totale bedrag aan basisrente dat u ontvangt
  • Basis voor roerende voorheffing bedrag is het bedrag waarop de roerende voorheffing wordt afgehouden
  • Tarief roerende voorheffing 30% is het bedrag aan roerende voorheffing dat wij inhouden
  • Netto interesten is het bedrag dat u netto ontvangt aan interesten.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik overschrijven van en naar mijn NIBC Direct spaarrekening?

  Overschrijven van en naar uw NIBC Direct spaarrekening(en) kan op drie manieren:

  • Via een inkomende overschrijving, d.w.z. een overschrijving van een rekening bij een andere bank naar uw NIBC Direct rekening
  • Via een uitgaande overschrijving, d.w.z. een overschrijving van uw NIBC Direct rekening naar uw tegenrekening
  • Via een interne overschrijving, d.w.z. een overschrijving tussen uw rekeningen bij NIBC Direct

  Inkomende overschrijving

  De eerste overschrijving naar uw NIBC Direct spaarrekening dient altijd van de tegenrekening te komen die u opgaf bij de aanvraag, en moet minstens op naam van de rekeninghouder(s) staan. Die eerste storting zorgt er voor dat we u als rekeninghouder kunnen identificeren. Omdat we dat grondig willen doen, kan het zijn dat uw eerste storting wat langer duurt.

  Wordt de eerste storting goedgekeurd, dan kan u ook van andere rekeningen overschrijvingen uitvoeren naar uw NIBC Direct spaarrekening. Let op, deze overschrijvingen kunnen uitsluitend afkomstig zijn van rekeningen (in euro) bij erkende Belgische kredietinstellingen voor zover u rekeninghouder bent van deze rekening. Overschrijvingen van derden worden niet aanvaard.

  Uw rekeningnummer vindt u in de NIBC Direct Bankomgeving. De BIC-code van NIBC Direct is DNIBBE21.

  Uitgaande overschrijving

  Een overschrijving van een NIBC Direct rekening naar een rekening bij een andere bank, kan enkel naar de tegenrekening.

  Log in op de NIBC Direct Bankomgeving en klik op ‘Overschrijving’. Vul bovenaan het bedrag is, kies de van- en de naar-rekening, vul eventueel nog een memodatum en een omschrijving in en bevestig uw overschrijving met de sms-code die u dan ontvangt (of met de app).

  Overschrijvingen die op bankwerkdagen voor 12 u 's middags worden ingevoerd, zullen nog dezelfde dag vertrekken. Voert u de overschrijving in na 12u of in het weekend, dan wordt deze overschrijving de volgende bankwerkdag verwerkt. De valutadatum van de overschrijving is altijd de dag waarop uw geld onze bank verlaat. Overschrijvingen tussen banken nemen gemiddeld 24u in beslag (m.u.v. banksluitdagen en weekends).

  Interne overschrijving

  U kan rechtstreeks overschrijven tussen uw NIBC Direct rekeningen op voorwaarde dat (mede)rekeninghouder of volmachthouder op beide rekeningen bent.

  Voert u een overschrijving uit tussen 2 gereglementeerde NIBC Direct rekeningen, dan kan de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremie doorlopen. Lees hier meer over de zogenaamde ‘proportionele overdracht’.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe lang duurt het om een overschrijving te verwerken?

  Overschrijvingen die op bankwerkdagen voor 12 u 's middags worden ingevoerd, zullen nog dezelfde dag vertrekken. Voert u de overschrijving in na 12u of in het weekend, dan wordt deze overschrijving de volgende bankwerkdag verwerkt. De valutadatum van de overschrijving is altijd de dag waarop uw geld onze bank verlaat. Overschrijvingen tussen banken nemen gemiddeld 24u in beslag (m.u.v. banksluitdagen of weekends).

  Elke overschrijving moet steeds door u en via de NIBC Direct Bankomgeving ingevoerd worden. Zo kan u alles veilig zelf regelen. Bevestigen van een overschrijving doet u met een sms-code of via de app.

  Afhankelijk van uw telefonieprovider ontvangt u sms-berichten vanaf een 4-cijferig nummer of van een gewoon nummer.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoeveel getrouwheidspremie verlies ik als ik geld afhaal van mijn spaarrekening?

  Voor de gereglementeerde spaarrekeningen (de NIBC Direct Spaarrekening en de NIBC Direct Getrouwheidsrekening) kan u met de Opnemingscalculator nagaan wat het effect is van een overschrijving op de opbouw van de getrouwheidspremie.

  Ga naar de details van uw spaarrekening, door in het overzichtsscherm op de desbetreffende rekening te klikken. Klik vervolgens op de drie punten bovenaan rechts in uw scherm. Een menu onderaan de pagina opent, waar u de opnemingscalculator terugvindt.

  Vul het bedrag in dat u wenst af te halen en wanneer u dit wenst te doen (tussen vandaag en 3 maanden). Wanneer u op “Berekenen” klikt, krijgt u meteen te zien hoeveel getrouwheidspremie u in totaal zou verliezen door de overschrijving. Wil u meer details, kan u op de knop “Downloaden PDF” klikken. In de pdf wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen hoeveel van deze premie u nu al heeft opgebouwd en de totale waarde op het einde van de verwervingsperiode.

  Opgelet: voert u een overschrijving uit tussen 2 gereglementeerde NIBC Direct rekeningen, dan kan de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremie doorlopen. Lees hier meer over de zogenaamde ‘proportionele overdracht’.

  Hou er rekening mee dat u geen pdf’s kan downloaden in de app.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik mijn rekeninguittreksels downloaden?

  Uw rekeninguittreksels vindt u onder het hoofdmenu “Meer” in de NIBC Direct Bankomgeving.

  • Nieuwe uittreksels die u nog niet gedownload heeft, vindt u onder “Nieuwe rekeninguittreksels.
  • Rekeninguittreksels die u al gedownload heeft, vindt u onder “Aangemaakte rekeninguittreksels”.

  Let op: in de app kan u geen rekeninguittreksels downloaden. Gebruik daarom de browser op uw smartphone, tablet of computer als u van deze functie gebruik wil maken.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik mijn spaarrekening sluiten?

  Zolang er geen lopende termijnrekeningen aan uw spaarrekening zijn gekoppeld, kan u uw NIBC Direct rekeningen op elk ogenblik afsluiten in de NIBC Direct bankomgeving.

  • Klik in uw overzicht op de rekening aan die wil sluiten.
  • Op de detailpagina van deze rekening ziet u bovenaan rechts een icoon met 3 puntjes. Wanneer u daar op klikt, verschijnen er extra opties onderaan uw scherm. Kies hier voor ‘Rekening sluiten’.
  • Kies in het scherm dat verschijnt de begunstigde rekening. Dat kan uw tegenrekening zijn of één van uw NIBC Direct spaarrekeningen. Klik op "Sluit rekening".
  • Bevestig de actie met de sms-code die u van ons ontvangt (of met de app als u hem gebruikt).

  We zetten dan alles in het werk om de rekening af te sluiten en het saldo (met eventuele verworven interesten) over te maken naar de begunstigde rekening. Zodra dit proces afgerond is, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging.

  Een termijnrekening vroegtijdig afsluiten? Binnen de 14 dagen vanaf het openen kan u een termijnrekening herroepen. Wil u na deze periode de termijnrekening vroegtijdig beëindigen, dan kan dat enkel in uitzonderlijke gevallen. Meer informatie over deze uitzonderlijke gevallen vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waarom is mijn rekening geblokkeerd?

  Uw rekening kan geblokkeerd worden door NIBC Direct of door uzelf wanneer er een vermoeden van misbruik is. Wanneer u de rekening wilt laten deblokkeren, kan u ons bellen op het gratis nummer 0800 63 500 of een e-mail sturen naar info@nibcdirect.be. Onze medewerkers zullen u uitleggen welke gegevens u ons schriftelijk moet overmaken om uw rekening te deblokkeren.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Kan ik mijn rekening laten blokkeren?

  U kan zelf een blokkering aanvragen op uw spaarrekening. Op een gezamenlijke rekening kan één van de twee rekeninghouders een blokkering aanvragen, deze is dan geldig voor de beide rekeninghouders.

  In het geval u uw rekening of gebruiker wilt laten blokkeren omdat u bijvoorbeeld een vermoeden heeft dat iemand uw gebruikersnaam of wachtwoord zou proberen te misbruiken, kan u ons een e-mail sturen met de expliciete vraag uw rekening of gebruiker te blokkeren.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Is het bedrag van overschrijving gelimiteerd?

  NIBC Direct legt u geen limieten op.  Als u een bedrag zou willen overboeken naar uw NIBC Direct rekening is het altijd mogelijk dat de andere bank u een limiet oplegt. U vraagt dit ook best even na bij hen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Kan ik telefonisch een overboeking regelen?

  Neen, het is niet mogelijk om telefonisch een overboeking te regelen, u moet altijd via de beveiligde bankomgeving gaan. Zo kan u alles veilig zelf regelen en bevestigen met een sms-code.

  Heeft deze informatie geholpen?