vragen.jpg

Vragen

Upload form

 • Autoriteit Financiële Markten

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevordert eerlijke en transparante financiële markten. De AFM is de Nederlandse, onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën en is een zelfstandige overheidsorganisatie. Veel financiële ondernemingen hebben voor het verkopen van financiële diensten en producten een vergunning van de AFM nodig. Om een vergunning te krijgen moeten deze ondernemingen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Basisrente

  De rentevoet van alle gereglementeerde spaarrekeningen in België bestaat uit twee elementen, een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente wordt op dagbasis berekend. U ontvangt dus elke dag, op het volledige saldo op uw spaarrekening, de die dag geldende basisrente, gedeeld door het aantal dagen in het jaar. De basisrente kan doorheen het jaar verschillen, ze kan dalen of stijgen.

   

  Heeft deze informatie geholpen?

  BIC code

  De Bank Identifier Code (BIC), ook gekend als Swift adres, is de internationale code die het mogelijk maakt elke bank en/of zijn zetels een unieke identificatie te geven. De BIC code van NIBC Direct België is DNIBBE21.

  Heeft deze informatie geholpen?

  De Nederlandsche Bank

  De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. Drie zaken zijn daarbij van belang: lage inflatie, veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen. DNB maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel waarin instellingen hun verplichtingen nakomen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Depositogarantiestelsel

  Het Depositogarantiestelsel is een van de regering uitgaande garantie dat elke persoon per bankinstelling verzekerd is voor 100.000 euro voor alle spaarproducten, ongeacht het aantal rekeningen dat deze persoon heeft. Omdat NIBC Direct België een onderdeel is van NIBC Bank NV (Nederland) staan wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Wij voldoen aan de door DNB gestelde eisen. Hierdoor valt uw spaargeld onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat, net zoals het Belgische garantiestelsel, een maximale vergoeding van 100.000 euro per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen) garandeert. In het geval van een gezamenlijke rekening van twee personen geldt dit per persoon. Meer informatie over het Depositogarantiestelsel vindt u op de website van DNB.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Getrouwheidspremie

  De rentevoet van alle gereglementeerde spaarrekeningen in België bestaat uit twee elementen, een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is de rente die u verwerft op geld dat u gedurende een jaar onaangeroerd op uw spaarrekening laat staan. Dit in tegenstelling dus tot een basisrente, waar de rente per dag wordt berekend. Op het moment van storting klikt de dan geldende getrouwheidspremie vast. Zo weet u zeker welke interest u 1 jaar later kan verwachten. Na 1 jaar verwerft u de getrouwheidspremie en begint er een nieuwe getrouwheidsperiode te lopen aan de dan geldende rentevoet.

  Vanaf 1 oktober 2013 wordt de getrouwheidspremie niet meer jaarlijks, maar per kwartaal uitbetaald. U moet dus niet langer wachten tot het einde van het jaar. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober. Voor de uitbetaling van de basisrente verandert er niets, deze gebeurt elk jaar op 1 januari.

  Als u bijvoorbeeld 100 euro stort op 1 maart 2013, ontvangt u bij uw eerste eindejaarsafrekening op 1 januari 2014 enkel de basisrente voor het aantal dagen dat het geld op de rekening stond. Op 1 maart 2014 wordt de getrouwheidspremie dan ook verworven op de 100 euro die er dan 12 maanden staat. Er begint dan een nieuwe getrouwheidspremie te lopen, met een nieuwe periode van 12 maanden. Op 1 april 2014 krijgt u de verworven getrouwheidspremie bijgeschreven op uw rekening.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Identificatieproces

  NIBC Direct doet een identiteitscontrole op twee momenten, op twee verschillende manieren.

  Ten eerste is er een controle wanneer u een NIBC Direct spaarrekening aanmaakt. Deze controle dient om u te identificeren als natuurlijk persoon en gebeurt aan de hand van de recto-versokopie van uw identiteitskaart die u ons stuurt.

  Ten tweede is er een controle wanneer u een eerste storting doet van uw tegenrekening. Om zeker te zijn dat uw spaargeld alleen naar een zichtrekening op uw naam kan worden overgeboekt wordt er een controle gedaan op de gegevens die we binnenkrijgen van uw zichtrekening bij de eerste storting. De tegenrekening moet een zichtrekening zijn bij een Belgische kredietinstelling en moet minstens op uw naam staan, of in geval van een gezamenlijke rekening, op naam van beide rekeninghouders.

  Heeft deze informatie geholpen?

  LIFO: Last in, first out

  Last In, First Out. Dit systeem wordt gebruikt om te bepalen welke geldsom eerst wordt aangesproken wanneer u geld wil afhalen. Wij zullen altijd de geldsom die de minste getrouwheidspremie heeft verworven als eerste aanspreken. Op deze manier verliest u zo weinig mogelijk interesten. We beginnen dus niet noodzakelijk met het bedrag dat u als laatste stortte. Het zou immers kunnen dat dit bedrag langer getrouwheid aan het opbouwen is, dan een bedrag dat veel eerder gestort werd en dat onlangs een nieuwe getrouwheidsperiode begon.

  Bijvoorbeeld: u heeft al 3 stortingen naar uw spaarrekening gedaan, 100 euro 15 maanden geleden, 100 euro 4 maanden geleden en 100 euro 1 maand geleden. Als u nu 150 euro naar uw tegenrekening wilt overschrijven, zal eerst de 100 euro die nog maar 1 maand opbouw heeft aangesproken worden. Vervolgens zal er nog 50 euro van de 100 euro die al 15 maanden op de rekening staat aangesproken worden. Dit bedrag heeft namelijk na 12 maanden al de getrouwheidspremie verworven en is nu nog maar 3 maanden bezig aan een nieuwe getrouwheidspremie. Het bedrag dat al 4 maanden opbouw heeft blijft ongemoeid.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Rekeninghouder

  De rekeninghouder is de natuurlijke persoon die de verbintenis aangaat met NIBC Direct. De rekeninghouder kan op al zijn rekeningen transacties uitvoeren, persoonsgegevens inkijken en wijzigen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Rentegarantie

  Bij NIBC Direct geven we een rentegarantie op al onze termijnrekeningen.

  Indien u op een van onze termijnrekeningen heeft ingetekend en NIBC Direct verhoogt de rente binnen de 14 kalenderdagen na het openen van uw termijnrekening, dan wordt uw rente automatisch aangepast naar de hogere rente.

  Dit gebeurt volledig automatisch en u zal vervolgens in uw e-banking omgeving de gewijzigde rente kunnen raadplegen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Sms-code

  Een sms-code ontvangt u wanneer u wil inloggen bij de NIBC Direct bankomgeving of bij het uitvoeren van bepaalde acties, zoals bijvoorbeeld een overschrijving. Ook bij het registreren van de NIBC Direct spaar-app ontvangt u een sms-code.

  Zodra u de app van NIBC Direct geactiveerd heeft, kan deze ook als bevestigingsmethode gebruiken in plaats van een sms-code te ontvangen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Spaarrekening

  De Spaarrekening en Getrouwheidsrekening van NIBC Direct zijn gereglementeerde spaarrekeningen, dat betekent dat ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen.

  Zo bestaat de rentevoet van de spaarrekeningen uit twee delen, een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente mag niet hoger zijn dan de maximumrentevoet van 3% (of gelijk aan ECB rente) en kan dagelijks aangepast worden. De getrouwheidspremie wordt verworven op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekening staan. Daarnaast mag de getrouwheidspremie nooit meer bedragen dan 50% van de maximale basisrentevoet en niet minder dan 25% van de aangeboden basisrente (met een mogelijke afronding naar een lager tiende van een percent).

  Als een spaarrekening aan die reglementering voldoet, geniet u als spaarder een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf ontvangen interesten; voor 2013 bedraagt deze schijf 980 euro euro per belastingplichtige. Als uw rente het vrijgestelde bedrag overschrijdt, betaalt u slechts 15% roerende voorheffing, in tegenstelling tot 30% vanaf de eerste cent interesten op een niet-gereglementeerde spaarrekening.

  De Flex rekening van NIBC Direct is een niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Op de interesten die u ontvangt, is 30% roerende voorheffing van toepassing. Deze vergoeding is al verrekend wanneer uw rente wordt uitbetaald.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Tegenrekening

  Een tegenrekening is een zichtrekening op uw naam bij een erkende Belgische kredietinstelling. Uw spaarrekening bij NIBC Direct is altijd gekoppeld zo'n zichtrekening.

  Wanneer u klant wordt, moet de eerste overschrijving naar uw NIBC Direct spaarrekening van de tegenrekening te komen die u opgaf bij uw aanvraag. Zodra die eerste overschrijving succesvol verwerkt is, mag u geld overschrijven vanaf andere zichtrekeningen. Let op: dit mogen alleen zichtrekeningen zijn bij erkende Belgische kredietinstellingen waarvan u rekeninghouder bent. Overschrijvingen van derden worden niet aanvaard.

  Wil u uw tegenrekening wijzigen? Dan wijzigt u eerst uw tegenrekening in de NIBC Direct bankomgeving. Nadien voert u een overschrijving uit van die rekening uit naar één van uw spaarrekeningen bij NIBC Direct. Zodra die ontvangen en goedgekeurd is, is uw nieuwe tegenrekening actief.

  Waarom vragen we een tegenrekening? Door een tegenrekening te gebruiken, hoeft u geen nieuwe zichtrekening te openen. U vermijdt zo een heleboel administratie, en zowel u als wij sparen hiermee kosten uit. Dat geeft ons ruimte om u te laten genieten van mooie rentes op uw spaargeld.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Termijnrekening

  Een termijnrekening is een rekening waar u zelf een bepaald bedrag (minimum 100 euro) vastzet gedurende een bepaalde termijn. Aan deze termijn is een vaste rentevoet (berekend op jaarbasis) verbonden. Zo weet u exact hoeveel rente u zal uitbetaald worden op het einde van de termijn of bij de tussentijdse betalingen. Als u een bedrag gedurende 10 jaar vastzet kan u dus al op voorhand weten hoeveel interest u elke periode zal uitgekeerd krijgen, terwijl een spaarrekening op zo een lange periode veel schommelingen kan meemaken.

  • Bij een termijnrekening zet u uw geld vast gedurende een bepaalde termijn. Bij NIBC Direct kan deze termijn 3, 6 of 9 maanden of 1 tot 10 jaar zijn. Onthoud altijd dat het niet mogelijk is een termijnrekening voor zijn natuurlijke verloop te verbreken, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals beschreven in de algemene voorwaarden.
  • De rente ligt vast voor de hele duurtijd van de termijnrekening. Bij een termijn van 3, 6 of 9 maanden ontvangt u de interest bij het vrijvallen van de termijnrekening. Bij een termijn van 1 jaar of langer kan u kiezen of interest maandelijks of jaarlijks wordt bijgeschreven op de gekoppelde spaarrekening.

  De rentevoet van een termijnrekening is altijd een rentevoet op jaarbasis. Voor de termijnen korter dan 1 jaar ontvangt u dus de interest pro rata het aantal dagen het geld op de rekening stond.

  Voor termijnrekeningen op 1 jaar of langer ontvangt u de rente op de verjaardag (elke maand of elk jaar) dat u de termijnrekening heeft afgesloten.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Volmachthouder

  Een volmachthouder kan op de rekening waar hij een volmacht over heeft transacties uitvoeren, zoals geld naar de tegenrekening overschrijven of termijnrekeningen openen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Vrijstelling van roerende voorheffing

  Belgische gereglementeerde spaarrekeningen bieden u twee voordelen: ten eerste betaalt u maar 15% roerende voorheffing, terwijl u op termijnrekeningen en sommige dividenden 30% betaalt, én u geniet per belastingplichtige een vrijstelling van 980 euro op de verworven interesten op gereglementeerde spaarrekeningen.

  Heeft deze informatie geholpen?