Informatie Van Belastingdienst Over Geld En Rekeningen

mei 2022

Wat weet de belastingdienst over het geld op uw zicht- en spaarrekening?

Terwijl de fiscus al kon inkijken welke rekeningnummers u in België heeft, kan de belastingdienst sinds dit jaar ook nagaan hoeveel er precies op die rekeningen staat. Een inzage kan wel alleen bij vermoeden van fraude. Op rekeningen in het buitenland heeft de fiscus evenzeer een heel goed zicht.

Financiële instellingen in België die roerende voorheffing voor de belastingdienst innen

Heeft u in België spaargeld, beleggingsfondsen, beursgenoteerde aandelen, … ? Dan zal de bank − indien van toepassing − roerende voorheffing inhouden op de inkomsten die u uit deze producten ontvangt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u als belastingplichtige interesten ontvangt op een niet-gereglementeerde rekening en als u meer dan 980 euro interesten ontvangt op een gereglementeerde spaarrekening (1.960 euro voor gemeenschappelijke rekeningen). Of als u dividenden krijgt uit uw aandelen en de bank daarop 30% roerende voorheffing afhoudt. Die roerende voorheffing wordt dan automatisch aan de fiscus doorgestort. Daartoe is de bank wettelijk verplicht.

Goed om weten: als u als belastingplichtige in totaal meer dan 980 euro interesten ontvangt op uw gereglementeerde spaarrekeningen bij verschillende banken, dan moet u zelf berekenen hoeveel u aan moet geven.

De FOD Financiën krijgt inlichtingen van andere landen

In het buitenland verstoppertje spelen voor de Belgische fiscus is vandaag zo goed als onmogelijk. Dankzij de common reporting standards(CRS) wisselen heel wat landen informatie uit over de rekeningen die buitenlanders aanhouden. Ondertussen doen al ruim honderd landen mee waaronder de EU-lidstaten, Zwitserland, Panama en notoire belastingparadijzen zoals de Kaaimaneilanden en Liechtenstein.

Via dit internationaal samenwerkingsverband krijgt de Belgische fiscus van deze landen jaarlijks informatie over het saldo op rekeningen en over de uitgekeerde inkomsten (interesten, dividenden, …) die een fiscaal inwoner van België in het buitenland heeft (ook rechtspersonen, titularissen en begunstigden). Het gaat bovendien niet alleen om spaar-, zicht-, en beleggingsrekeningen, maar eveneens om verzekeringsproducten zoals een levensverzekering. Hierdoor heeft de Belgische fiscus zicht op de uitstaande kapitalen in zo’n verzekering.

U deelt zelf informatie met de fiscus

In sommige gevallen zal een financiële instelling geen roerende voorheffing aan de bron inhouden. Heeft u bijvoorbeeld een beleggersrekening in het buitenland? Dan moet u de ontvangen dividenden in regel alsnog in België aangeven. Dat komt omdat er hierop nog geen Belgische roerende voorheffing is ingehouden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als u in het buitenland een of meerdere spaarboekjes heeft waarop u als belastingplichtige interesten ontvangt.

Heeft u een buitenlandse rekening? Dan dient u die eveneens aan te geven bij het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Zoals eerder aangegeven zal de fiscus deze informatie normaal gezien sowieso al ontvangen uit het buitenland. Toch moet u de informatie zelf nog steeds expliciet aangeven. Zo niet, is de kans groot dat u ‘een brief’ van de fiscus ontvangt.

De komst van cryptomunten heeft de jongste jaren ook heel wat fiscale vraagstukken naar boven gebracht. Heeft u cryptomunten? Als particulier hoeft u niet te melden aan de fiscus dat u een cryptowallet heeft. Of u de winsten moet aangeven, hangt ervan af of de opbrengsten een vrijgesteld privé-inkomen, divers inkomen of beroepsinkomen zijn.

De belastingdienst kan actief gegevens opvragen

De fiscus kan ook zelf actief op zoek gaan naar uw centen, bij het Centraal Aanspreekpunt. Banken en verzekeraars zijn sinds enkele jaren verplicht om de nummers van uw rekeningen en verzekeringsproducten met dat register te delen (voor rekeningen die al bestonden op 1 januari 2010 en alle rekeningen die nadien geopend werden). Sinds 2022 is het Centraal Aanspreekpunt uitgebreid en weet de Nationale Bank van België ook wat het saldo was op de rekeningen, hoeveel u heeft geleend en hoe groot het kapitaal van uw eventuele levensverzekering is. Financiële instellingen hebben deze informatie moeten aanleveren voor de jaren 2020 en 2021, en zullen dit twee keer per jaar melden.

Het Centraal Aanspreekpunt is gelukkig niet voor Jan en alleman toegankelijk. Alleen bij een aantoonbaar vermoeden van fraude kan de fiscus het register inkijken. Werkt uw buurman bij de belastingen? Dan kan hij niet zomaar gaan neuzen hoeveel geld er op uw rekening staat. Het is wel zo dat ook de Federale Overheidsdienst Justitie, notarissen en gerechtsdeurwaarders inzage kunnen krijgen in het register. Ook dat kan echter alleen onder strikte voorwaarden en elk verzoek moet grondig gemotiveerd zijn. Zo kan bijvoorbeeld een notaris alleen maar inzage krijgen in het kader van de aangifte van een nalatenschap, de FOD Justitie in het kader van fraude-onderzoek en gerechtsdeurwaarders om in opdracht van een rechtbank de bankrekeningnummers van een schuldenaar op te vragen.

Goed om weten: u kan ook zelf (gratis) bij het Centraal Aanspreekpunt de gegevens opvragen die zij over u hebben.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak