Renovatie Renteloos Lenen Vlaanderen

oktober 2022

Renovatie gepland? Voor sommige werken kan u nu renteloos lenen

Een nieuw dak, een warmtepomp of zonnepanelen? Wie verbouwplannen heeft in Vlaanderen kan een renteloze lening krijgen (en een premie bovenop).

Nog maar 13% van de Vlaamse woningen en 41% van de appartementen heeft een energiescore van A+, A of B. Meer dan een derde van de woningen heeft zelfs de slechtste energiescore (F). Los van de uitdagingen op energetisch vlak, is een groot deel van ons vastgoed sowieso sterk verouderd.

Om woningeigenaars aan te moedigen daar wat aan te doen, kan u sinds september 2022 (en tot eind 2026) via de Vlaamse overheid Mijn VerbouwLening aanvragen, een (op dit moment) renteloze lening tot 60.000 euro voor renovatiewerken. Al hangen er wel een aantal voorwaarden en praktische modaliteiten aan vast.

Voor welke woningen of appartementen geldt Mijn VerbouwLening?

De woning moet in het Vlaams Gewest liggen en minstens 15 jaar oud zijn op het moment dat u de aanvraag doet voor de renteloze lening.

Op die 15 jaar geldt een uitzondering als u investeert in een zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepomp(boiler) of zonnepanelen. In dat geval moet de woning voor 2014 aangesloten zijn op het elektriciteits­netwerk en moet u de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar geleden ontvangen hebben.

Een woning afbreken en heropbouwen komt niet in aanmerking voor de lening.

Is de Mijn VerbouwLening écht volledig renteloos?

Op het geleende bedrag betaalt u op dit moment geen rente of dossierkosten. Gaat u vandaag een lening aan van 25.000 euro, dan zal u in totaal 25.000 euro terugbetalen en geen euro meer.

Let wel, daar kan op termijn verandering in komen. De lening is namelijk renteloos zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Als de wettelijke rente op jaarbasis boven de 3% stijgt, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLening ook stijgen. Deze rente wordt een keer per jaar aangepast. De nieuwe rentevoet geldt dan enkel op nieuwe aanvragen voor Mijn VerbouwLening. Heeft u al een lening aangegaan, dan zal de rentevoet voor u dus niet veranderen.

Voor 2022 is de wettelijke rente vastgelegd op 1,5%. De actuele wettelijke rente kan u op de website van FOD Financiën controleren.

Ter vergelijking: volgens de vergelijkingstool van Spaargids.be betaalt u momenteel (september 2022) voor een klassieke verbouwlening bij een bank een JKP (Jaarlijks KostenPercentage) van 3 à 4% voor een bedrag van 25.000 euro met een looptijd van 10 jaar. Komt u in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening, dan kan u in dit geval ongeveer 4.000 tot 5.000 euro aan interesten besparen.

Wat is het verschil tussen de Mijn VerbouwLening en het renteloos renovatiekrediet?

Het renteloos renovatiekrediet is alleen bestemd voor wie een woning of appartement met een gebrekkige energieprestatie koopt én dat pand binnen de 5 jaar grondig renoveert. Het renteloos renovatiekrediet dient u bij een bank aan te vragen, en niet via Het Energiehuis. De rente die u voor het renteloos renovatiekrediet betaalt, wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald.

Wie komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening?

Er gelden verschillende spelregels, afhankelijk van of u eigenaar of verhuurder bent:

Als eigenaar van de woning/appartement waar u bent gedomicilieerd

U komt in aanmerking voor Mijn VerbouwLening als uw inkomen aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 46.170 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro (voor elke extra persoon ten laste wordt dit bedrag verhoogd met 3.700 euro).

Mijn VerbouwLening kan u ook combineren met een lopende hypothecaire lening als blijkt dat u voldoende financiële draagkracht heeft. Dat wordt bij uw aanvraag geanalyseerd.

Ten slotte gelden deze regels ook (tot eind 2024) als u eigenaar in volle eigendom bent van de woning via erfenis of schenking. Een domicilie is dan niet vereist.

Als verhuurder van de woning of het appartement

Verhuurt u als particulier de woning via een sociaal verhuurkantoor, dan gelden geen inkomensgrenzen. U heeft wel een geschreven huurbelofte nodig met het sociaal verhuur­kantoor voor de verhuur van de woning. Een echte huurovereenkomst is op het moment van aanvraag nog niet nodig.

Ook als u uw woning of appartement particulier verhuurt, gelden geen inkomensgrenzen. Wel zijn er regels wat betreft de huurprijs:

 • De maandelijkse huurprijs mag niet hoger liggen dan 900 euro (of 1.000 euro voor een aantal gemeenten, waaronder de provinciehoofdsteden).
 • U moet 9 jaar lang een maandelijkse korting geven op de huurprijs. De korting is afhankelijk van de hoogte van de lening: 20 euro bij een lening tot 15.000 euro, 40 euro bij een lening tot 30.000 euro, 60 euro bij lening tot 45.000 euro of 80 euro bij lening tot 60.000 euro.

De maximale huurprijs wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter nadat de renovatiewerken uitgevoerd zijn. In de huurovereenkomst moet zowel de maximale huurprijs als de maandelijkse korting expliciet worden vermeld.

Als vereniging van mede-eigenaars

Een vereniging van mede-eigenaars (zoals bij een flatgebouw of co-housingproject) kan een lening krijgen tot 60.000 euro voor het gebouw (bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke dakwerken, werken aan gemeenschappelijke ruimtes, …), aangevuld met 25.000 euro per appartement of woonunit.

Als vzw

Niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen kunnen Mijn VerbouwLening aanvragen:

 • voor gebouwen die ze zelf gebruiken of verhuren
 • Voor woningen of appartement die worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor
 • Voor woningen die worden verhuurd via particuliere verhuur

Wie komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening?

U kan de lening niet krijgen als u al een renteloos renovatiekrediet bij een bank of een Energielening+ heeft afgesloten.

Mijn VerbouwLening kan u ook niet aanvragen als u (nog) niet bent gedomicilieerd in de woning of appartement waarvoor u de lening wil aangaan. Private verhuur, verhuur via een sociaal verhuurkantoor, of eigenaar zijn van een woning via erfenis of schenking zijn hierop uitzonderingen.

Als u vanaf 2023 een woning of appartement aankoopt met energielabel E of F, kan u ook geen Mijn VerbouwLening aanvragen. Het is de datum op de notariële akte die voor uw aanvraag bepalend zal zijn. U kan dan wel nog een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een bank.

U mag tot slot niet op de zwarte lijst staan van de Centrale voor Krediet aan Particulieren.

Hoeveel mag ik renteloos lenen?

De lening wordt verstrekt via Het Energiehuis van uw regio. Deze zal op basis van uw financiële situatie nagaan wat voor u haalbaar is op vlak van leningsbedrag en looptijd. Is uw situatie gunstig, dan zal u de volle 60.000 euro kunnen lenen. Per categorie van werken geldt er wel een maximaal ontleenbedrag (zie verder). Het minimumbedrag dat u kan lenen is 1.250 euro. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 25 jaar.

Goed om weten: er kan maar 1 Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een gebouw. Wil u bijvoorbeeld verschillende werken laten uitvoeren, kan u deze best bundelen in één aanvraag. U hoeft het bedrag niet in één keer op te nemen. U kan het in maximaal 6 schijven opnemen, maar wel binnen een termijn van 3 jaar na de ondertekening van de lening. Op die manier kan u de werken en investeringen spreiden over maximaal 3 jaar.

Welke werken komen in aanmerking?

U kan Mijn VerbouwLening aanvragen voor onderstaande werken (dit zijn dezelfde categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie - u mag de lening ook combineren met de premie!). Per categorie van werken geldt een maximaal ontleenbedrag en moet u laten uitvoeren door een professional. Enkel voor elektriciteit, sanitair en binnenrenovatie komt doe-het-zelf in aanmerking.

 • dakrenovatie
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.

 • buitenmuurrenovatie
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.

 • renovatie van vloeren en funderingen
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.

 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk)
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.

 • binnenrenovatie
  Beperkt tot een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw.
  Doe-het-zelf is toegestaan binnen deze categorie.

 • elektriciteit en sanitair
  Beperkt tot een maximum factuurbedrag van 7.500 euro + btw.
  Doe-het-zelf is toegestaan binnen deze categorie.

 • (hybride) warmtepomp
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.

 • warmtepompboiler
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.

 • zonneboiler
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.

 • gascondensatieketel
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.
  Bijkomende voorwaarden:
  • Deze werken mogen enkel aangevraagd worden voor een woning die wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, of wanneer u in de laagste inkomenscategorie valt:
   • Alleenstaande zonder persoon ten laste: jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 32.980 euro.
   • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 46.170 euro. Voor elke extra persoon ten laste wordt dit bedrag verhoogd met 3.700 euro.
  • De aanvraag voor een lening kan gedaan worden tot 30/06/2026.

 • Zonnepanelen
  Beperkt tot het factuurbedrag incl. btw, met een maximum van 60.000 euro.
  Bijkomende voorwaarden: alleen voor zonnepanelen die voldoen aan de voorwaarden van de premie van Fluvius voor zonnepanelen.

Hoe vraagt u de Mijn VerbouwLening aan?

U kan de lening aanvragen tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking) via het Energiehuis in uw regio. U zal onder meer offertes moeten voorleggen, net als het jongste aanslagbiljet en een bewijs dat de woning meer dan 15 jaar oud is.

Facturen mogen ook niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn VerbouwLening. Er geldt wel een uitzondering hierop: tot 01/11/2022 kan u ook een aanvraag voor MijnVerbouwLening doen met facturen vanaf 01/07/2022.

Hoeveel tijd er zit tussen aanvraag en goedkeuring, hangt af van Energiehuis tot Energiehuis. U vraagt dat best na bij het Energiehuis van uw regio.

Wat als ik ook recht heb op Mijn VerbouwPremie?

Als u naast de Mijn VerbouwLening ook in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie, zal uw Energiehuis de Mijn VerbouwPremie (en/of de premie voor zonnepanelen) voor u aanvragen en ontvangen. De premie wordt dan door het Energiehuis afgetrokken van het bedrag dat u van uw lening nog moet terugbetalen. Mijn VerbouwPremie wordt met andere woorden gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak