koop-een-huis-via-een-conference-call.jpg

augustus 2016

Koop een huis via een conference call

Om een akte te verlijden, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, moeten de koper, de verkoper en de notaris van de verkoper zich tot nu toe fysiek naar het kantoor van de notaris van de koper begeven. Als die partijen erg ver van elkaar wonen, kruipt er veel tijd en geld in de verplaatsing. Daar komt binnenkort verandering in aangezien de federale ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om de akte via een conference call te laten verlijden.

Het zal dus mogelijk zijn om per telefoon de aankoopakte te regelen. Let op, een conference call voeren via de daarvoor bestaande diensten kost ook extra bovenop de gewone telefoonrekening. Het goedkoopste is om dat via internet te doen, bijvoorbeeld via Skype. Een andere mogelijkheid is dat zowel de koper als de verkoper de conference call bij hun eigen notaris voeren.

Een erfenis weigeren

Daarnaast diende minister Geens ook een voorstel in om erfgenamen toe te laten een erfenis bij de notaris te weigeren of met voorbehoud te aanvaarden. Tot nu moest dat bij de rechtbank gebeuren. Door voorbehoud aan te tekenen of een erfenis te weigeren, kan een erfgenaam voorkomen dat hij opdraait voor schulden die de overledene nalaat. Ook dit voorstel werd door de federale ministerraad aanvaard.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak