veranderen-van-ziekenfonds.jpg

november 2018

Kies het ziekenfonds met de meeste voordelen

Sommige ziekenfondsen bieden hun leden meer voordelen dan andere of ze rekenen hen een kleinere bijdrage aan. Bent u daar gevoelig voor? Dan kunt u overwegen om te veranderen van mutualiteit. U hoeft zelfs niet in uw eigen regio te blijven.

Zodra u begint te werken als arbeider, bediende of zelfstandige bent u verplicht u aan te sluiten bij een ziekenfonds of mutualiteit. Dat geldt eveneens als u nog studeert wanneer u 25 jaar wordt, of als u werkloos bent.

De keuze van ziekenfonds is vrij. Ons land telt christelijke mutualiteiten, socialistische mutualiteiten, liberale mutualiteiten, neutrale ziekenfondsen en onafhankelijke ziekenfondsen. Vindt u hierbij uw gading niet, dan kan u zich nog altijd gratis aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, een overheidsinstelling.

Verschillen tussen ziekenfondsen

De ziekenfondsen staan in de eerste plaats in voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van rekeningen van dokters, tandartsen en ziekenhuizen. Dat is hun wettelijke opdracht. Wat u van het ene ziekenfonds terugkrijgt, moet u ook bij het andere ontvangen.

Bovenop die wettelijke opdracht kunnen de ziekenfondsen aanvullende verzekeringen en diensten aanbieden. Met het lidgeld dat de mutualiteiten van hun leden vragen, mogen ze zelf bijkomende terugbetalingen doen of extra voordelen bieden. Vaak is dat op het vlak van extra tegemoetkomingen voor jonge kinderen, voor tussenkomsten in lidgelden van sportverenigingen en jeugdkampen, voor optiekkosten of voor tandverzorging. Of u kan voordelig een beroep doen op een uitleendienst.

Het is daarom belangrijk om te kijken welke voordelen u belangrijk vindt en u aan te sluiten bij het fonds dat het best bij u past. Dat kan u doen op het moment van de eerste aansluiting, maar ook achteraf. Net zoals u kan veranderen van bank, kan u ook van de ene mutualiteit naar de andere overstappen.

Vier momenten per jaar om van ziekenfonds te veranderen

U kan op elk moment beslissen om te switchen. De feitelijke overstap gebeurt in het begin van elk kwartaal: dus op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Tot die dag blijft u verzekerd bij het oude fonds, nadien begint u naadloos bij het nieuwe. Let wel: wil u op 1 januari bij uw nieuw fonds starten, dan moet uw aanvraag tot overstap voor 25 november binnen zijn. Voor de andere overstapdata is dat op respectievelijk 25 februari, 25 mei en 25 augustus. Bent u te laat, dan moet u een trimester wachten.

Het overstappen zelf is gratis, maar het lidgeld dat u periodiek moet betalen, kan per ziekenfonds verschillen. Uit het overzicht dat u op Spaargids bijvoorbeeld vindt, blijkt dat u voor 1 volwassene met niemand ten laste bij het goedkoopste, De Voorzorg Limburg, een jaarlijkse premie van 70,80 euro betaalt. Bij het duurste, Symbio, is dat 131,76 euro. De tarieven worden jaarlijks vastgelegd.