de-ene-bank-is-de-andere-niet.jpg

december 2016

De ene bank is de andere niet

Bij hun ontstaan hadden banken slechts twee functies: het geld van hun klanten veilig bewaren en krediet verlenen aan personen, bedrijven en overheden. Ondertussen hebben banken heel wat nieuwe activiteiten ontwikkeld. Welke banken vind je vandaag de dag allemaal op de financiële markt?

Grofweg kunnen we de banken van vandaag opdelen in 2 groepen:

  • banken voor particulieren, zoals consumentenbanken, online banken en private banken
  • banken ten dienste van de economie, zoals investeringsbanken, ondernemersbanken en centrale banken

Daarnaast heb je ook andere banken die niet binnen deze categorieën vallen, zoals offshore-banken en coöperatieve banken. Onderaan in dit artikel staat hierover meer info, onder "Andere soorten banken". 

Banken voor particulieren

Consumentenbanken

Consumentenbanken bieden particulieren betalingsverkeer, sparen en kredietverstrekking aan. Dat kan via een lopende rekening of een spaarrekening. Consumentenbanken helpen hun klanten ook bij het beheer van hun financiën en kunnen hen specifieke financiële producten aanbieden.

Online banken

Online banken zijn in grote lijnen hetzelfde als consumentenbanken, alleen verloopt alles via het internet. En ze zijn meestal goedkoper.

Private banken

De private bank is een bank voor vermogenden. Bij de meeste van deze banken kan er pas een rekening geopend worden wanneer er een minimumbedrag (vaak vanaf 100.000 euro) wordt gestort.

Banken ten dienste van de economie

Investeringsbanken

De zakenbanken, ofwel investeringsbanken, voeren voor bedrijven de plaatsing van aandelen en obligaties op een effectenbeurs uit. Ze spelen ook een actieve rol in het fuseren en in het opsplitsen van bedrijven.

Ondernemersbanken

Ondernemersbanken zijn opgezet voor en door ondernemers. Ze laten ondernemers toe om vanuit eigen middelen en uit middelen van mede-ondernemers andere KMO’s te financieren.

Centrale banken

Centrale banken kunnen omschreven worden als banken voor banken. Zo is de Europese Centrale Bank (ECB) de centrale bank voor de eurozone, en de Federal Reserve (FED) de centrale bank van de Verenigde Staten. Centrale banken hebben een invloed op de mondiale economie en zijn verantwoordelijk voor een aantal taken:

  • het uitvoeren van het monetair beleid van het land (of de eurozone in geval van de ECB),
  • het bevorderen van de prijsstabiliteit (zoals de inflatie beheersen),
  • het bevorderen van het betalingsverkeer,
  • de uitgifte van bankbiljetten en munten,
  • het bestrijden van falsificaties,
  • het toezicht op financiële instellingen.

De centrale bank voor België is de Nationale Bank van België (NBB), en dat sinds 1850. Naast het uitvoeren van nationale taken, werkt de NBB samen met de ECB ook mee aan het monetaire beleid. De belangrijkste doelstelling binnen de eurozone is het handhaven van de prijsstabiliteit.

Andere soorten banken

Coöperatieve banken

Een coöperatieve bank is in handen van haar leden die op hetzelfde moment dus eigenaar en klant van de bank kunnen zijn. Coöperatieve banken hebben geen aandeelhouders. Ze bieden hun leden een breed scala van bancaire en financiële diensten.

Offshorebanken

Een offshorebank is een bank die kantoor houdt op een plek waar de belastingdruk en/of de regeldruk het laagst is. Bekende plaatsen waar dit type banken gevestigd is, zijn Zwitserland, de Canarische eilanden en de Kaaimaneilanden.