vragen.jpg

Vragen

Upload form

 • Welke spaarrekeningen kan ik openen bij NIBC Direct?

  Bij NIBC Direct kan u 3 soorten spaarrekeningen openen: 

  • NIBC Direct Spaarrekening: een spaarrekening met een hoge basisrente en een lage getrouwheidspremie.
   Op de Spaarrekening krijgt u op al uw geld constant een zeer aantrekkelijke basisrente, zelfs voor geld dat zich maar korte tijd op uw rekening bevindt. Zo heeft u meer flexibiliteit. (U kan als individuele klant maximum één Spaarrekening openen)
  • NIBC Direct Getrouwheidsrekening: een spaarrekening met een lage basisrente en een hogere getrouwheidspremie.
   Voor de Getrouwheidsrekening is het interessanter als u uw geld minstens één jaar onafgebroken op de rekening laat om zo de getrouwheidspremie te verwerven. U verliest aan flexibiliteit, maar krijgt er een aantrekkelijke rente voor in de plaats. (U kan als individuele klant maximum één Getrouwheidsrekening openen)
  • NIBC Direct Flex rekening: een niet-gereglementeerde spaarrekening met één rentevoet die dagelijks opbrengt.
   U krijgt de rente per kwartaal uitbetaald (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). U hoeft dus uw spaargeld geen 12 maanden te laten staan om uw rente te verzilveren. U verbreekt ook geen premie als u uw spaargeld afhaalt. Het is dus een ideale rekening voor spaargeld dat u op eender welk moment kan gebruiken of nodig heeft. (U kan als individuele klant maximum één Flex rekening openen)

  Heeft deze informatie geholpen?

  Welke termijnrekeningen kan ik openen bij NIBC Direct?

  Bij NIBC Direct kan u een termijnrekening openen voor 3, 6 of 9 maanden en 1 tot 10 jaar. Een termijnrekening openen is steeds gratis en u heeft slechts een minimuminleg van 100 euro. Bovendien opent u zoveel termijnrekeningen als u zelf wil.

  U kan kiezen voor een jaarlijkse of maandelijkse uitbetaling van de rente. Bij termijnrekeningen tot 1 jaar (op 3, 6 of 9 maanden) is die keuze wel niet mogelijk en wordt de rente op de vervaldag van de termijnrekening uitbetaald. Het kapitaal dat u vastlegde, krijgt u op de vervaldag teruggestort op de spaarrekening die u aan uw termijnrekening heeft gekoppeld.

  Een termijnrekening is altijd verbonden aan een van uw NIBC Direct rekeningen. U kan een onbeperkt aantal termijnrekeningen verbinden aan uw NIBC Direct rekeningen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wie kan een rekening openen bij NIBC Direct?

  Elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar en zowel wettelijk als fiscaal ingezetene in België kan zichzelf aanmelden als individuele klant.

  Als u voldoet aan de voorwaarden om klant te worden, kan u zich ook samen met een ander natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar en ingezetene in België aanmelden als gezamenlijke klant. Een gezamenlijke klant mag evenveel rekeningen aanmaken als een individuele klant.

  Heeft u nog andere fiscale woonplaatsen of bent u een U.S. Person? Gebruik dan het aanvraagformulier dat u vindt bij “Documenten en Formulieren” op onze website.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe kan ik een rekening openen bij NIBC Direct?

  Bent u al klant bij NIBC Direct? Dan kan u via de beveiligde bankomgeving een bijkomende rekening openen.

  Wil u klant worden bij NIBC Direct? Dat is niet alleen gratis, maar ook heel eenvoudig. Het proces verloopt in 3 stappen:

  • Via de knop 'Open een rekening' (op de productpagina van de door u gekozen spaarrekening) komt u op ons aanvraagformulier. U geeft aan voor wie u deze rekening wil openen en vult de gevraagde gegevens in. Let op dat u een uniek e-mailadres invult. Ook is het belangrijk dat u een tegenrekening opgeeft waar u titularis bent (of in geval van een gezamenlijke aanvraag, beide aanvragers titularis zijn). Deze rekening moet een zichtrekening zijn bij een Belgische kredietinstelling.
  • Stuur ons vervolgens een recto-versokopie van uw identiteitskaart via de online verzendtool. Als er een mederekeninghouder is, moet hij/zij ons ook een recto-versokopie bezorgen.
  • Na de controle van uw aanvraag , ontvangt u op uw e-mailadres een link waarmee u een wachtwoord kan kiezen om in te loggen op de beveiligde bankomgeving. In de NIBC Direct bankomgeving vindt u uw rekening terug. U activeert uw NIBC Direct spaarrekening door een eerste overschrijving uit te voeren vanop de door u opgegeven tegenrekening. Het bedrag mag u zelf kiezen, dat kan dus vanaf 0,01 euro.

  Zodra uw rekening is geactiveerd ontvangt u van ons een e-mail. Vanaf dan kan u andere producten aanvragen zoals een bijkomende termijnrekening. Al onze rekeningen zijn helemaal gratis.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Zijn er kosten verbonden aan een NIBC Direct rekening?

  Bij NIBC Direct is alles gratis. Wij rekenen geen kosten aan voor onze diensten, naar die kleine lettertjes hoeft u alvast niet te zoeken.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Is er een minimum- of maximuminleg?

  Er is geen minimum- of maximuminleg voor onze NIBC Direct spaarrekeningen (Spaarrekening, Getrouwheidsrekening en de Flex rekening).

  Voor onze termijnrekeningen geldt wel een minimuminleg van 100 euro.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is de rentegarantie op de termijnrekening?

  Op al onze termijnrekeningen geldt een rentegarantie. Met de rentegarantie op termijnrekeningen willen we er voor zorgen dat als het tarief op een termijnrekening die u gisteren hebt geopend, vandaag wordt verhoogd, u toch van het verhoogde tarief zal kunnen genieten.

  Het principe is erg eenvoudig: als u bij NIBC Direct een termijnrekening opent en het rentetarief op de door u gekozen termijn stijgt in de daarop volgende 14 kalenderdagen, dan nemen met u contact met de vraag of we deze termijnrekening mogen annuleren. Zodra u ons daarvoor goedkeuring geeft, boeken we het geld van deze termijnrekening terug naar uw spaarrekening – met valutadatum van de opening ervan. Zo verliest u geen rente en kan u, aan een beter tarief, een nieuwe termijnrekening openen!

  De 14 kalenderdagen beginnen te lopen vanaf de dag dat u de rekening heeft aangevraagd en niet vanaf dat ze in werking treed.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is de Flex rekening?

  De NIBC Direct Flex rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening met één vaste rentevoet, die opbrengt vanaf dag 1.

  Deze rente verwerft u op dagbasis en u krijgt haar 3-maandelijks uitbetaald (op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober). Dat is het grote voordeel van de Flex rekening: u spaart van dag 1 meteen aan de volledige rente én u hoeft geen volledig kalenderjaar te wachten op uw interest. Omdat de Flex rekening geen getrouwheidspremie heeft, kan u dan ook geen premie in opbouw verbreken wanneer u uw spaargeld afhaalt. Dat maakt de Flex Rekening de ideale rekening voor spaargeld dat u maar even opzij kan zetten, of waarvan u nog niet weet wanneer u het exact nodig zal hebben.

  Op de opbrengsten van de Flex rekening is 30% roerende voorheffing van toepassing, maar dat wordt automatisch afgehouden wanneer de interest aan u wordt uitbetaald (de nettorente is de brutorente verminderd met 30% roerende voorheffing). De verworven rente hoeft u dan ook niet in uw belastingaangifte in te geven.

  De Flex Rekening wordt eveneens gewaarborgd door de Nederlandse depositobeschermingsregeling. Dit omvat alle rekeningen van 1 persoon per bank t.e.m. 100.000 euro. Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van de DNB.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

  Een niet-gereglementeerde spaarrekening, zoals de NIBC Direct Termijnrekening en de Flex rekening, is een spaarrekening die, zoals de naam doet vermoeden, niet aan bepaalde regelgeving is onderworpen. Zo is er bijvoorbeeld geen verplichting om een samengestelde rentevoet te hebben en ze hoeft ook niet noodzakelijk in euro te zijn. Tegenover dat wegvallen van verplichtingen staat dat spaarders op een niet-gereglementeerde spaarrekening geen vrijstelling van roerende voorheffingen genieten. De roerende voorheffing bedraagt 30% vanaf de eerste eurocent rente die u ontvangt. De niet-gereglementeerde spaarrekeningen bij NIBC Direct worden gewaarborgd door het depositogarantiestelsel.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoeveel rekeningen kan ik openen bij NIBC Direct?

  • NIBC Direct Spaarrekening: 1 rekening per relatie. U kan een individuele spaarrekening openen voor uzelf, maar ook een gezamenlijke spaarrekening met uw partner.
  • NIBC Direct Getrouwheidsrekening1 rekening per relatie. U kan een individuele getrouwheidsrekening openen voor uzelf, maar ook een gezamenlijke spaarrekening met uw partner.
  • NIBC Direct Flex rekening: 1 rekening per relatie. U kan een individuele Flex rekening openen voor uzelf, maar ook een gezamenlijke spaarrekening met uw partner.
  • NIBC Direct Termijnrekening: onbeperkt. Op het aantal termijnrekening dat u bij NIBC Direct opent, staat geen limiet.

  Heeft deze informatie geholpen?