Zonnepanelen Kopen Of Huren

juli 2022

Zonnepanelen huren in plaats van kopen, een goed idee?

Sinds enkele jaren kan u ook zonnepanelen huren, in plaats van ze te kopen. Is dat financieel en praktisch een slimme zet?

Er liggen steeds meer zonnepanelen op onze daken. Ongeveer 8% van de stroom die in België uit het stopcontact komt, is vandaag al afkomstig van zonnepanelen. Zeker in tijden van hoge energieprijzen, kan het interessant zijn om een installatie te overwegen. Alleen vraagt dat wel om een investering.

Een doorsnee installatie die zo'n 3.500 kWh per jaar genereert, kost na aftrek van premies ongeveer 10.000 euro. We gaan daarbij uit van een btw-tarief van 6%, dat voor woningen ouder dan 10 jaar geldt (in Vlaanderen geldt ook voor woningen jonger dan 10 jaar tijdelijk een tarief van 6%; enkel voor de thuisbatterij wordt er dan nog 21% btw aangerekend).

Voor die 10.000 euro krijgt u doorgaans 12 zonnepanelen, een thuisbatterij van 5 kWh, een omvormer, een energiemonitor (en bijbehorende app), de levering en installatie en de keuring. In dit voorbeeld rekenen we een thuisbatterij mee, want vandaag worden nog zelden nieuwe installaties zonder thuisbatterij geïnstalleerd.

De investering maakt het soms een moeilijke spreidstand: enerzijds wil u af van die hoge energieprijzen, anderzijds is 10.000 euro geen kleine investering. Kopen is gelukkig niet de enige optie. U kan ook lenen om zonnepanelen te kopen. En sinds een paar jaar kan u ook zonnepanelen op uw dak laten installeren en ze huren.

Zonnepanelen kopen

Als u de middelen heeft en uw dak er zich toe leent, is de aankoop van zonnepanelen een no brainer. "Een gemiddelde installatie (inclusief thuisbaterij) verdient zichzelf binnen de 10 jaar terug en gaat doorgaans 25 jaar mee", vertelt Thomas Voets van installateur Futech. "De omvormer moet u wel na ongeveer 10-12 jaar vervangen en kost zo’n 1.500 euro, afhankelijk van de grootte van de installatie."

Het voordeel van kopen is niet alleen dat de installatie de uwe is, uw installatie met eigen middelen financieren is ook goedkoper dan te lenen of te huren. Verkoopt u vroeg of laat uw huis, dan heeft u met zonnepanelen op uw dak ook een streepje voor.

Het nadeel van kopen is dat u in één keer een grote som geld op tafel moet leggen. U moet ook zelf instaan voor de kosten van onderhoud en eventuele herstellingen, wat niet het geval is als u ze huurt. 

Lenen om zonnepanelen te kopen

Uw bankrekening kan de investering momenteel niet aan? Dan kan u ook lenen om zonnepanelen te kopen. Op die manier heeft u geen startkapitaal nodig en kan u de terugbetaling spreiden over de tijd (doorgaans tot 10 jaar), terwijl u al geld bespaart door uw eigen stroom te gebruiken.

Zonnepanelen komen in aanmerking voor een energielening: zo’n lening is voordeliger dan een gewone lening dankzij het groene karakter. Maar geld lenen kost natuurlijk ook geld. Laten we in dit voorbeeld ervan uitgaan dat de installatie 10.000 euro kost en dat u ook 2.000 euro aan premies voorfinanciert. Op basis van de informatie uit de vergelijkstool van Spaargids.be kan u met een energielening vandaag 12.000 euro lenen met een looptijd van 5 jaar aan een JKP tussen 1,59% tussen 2,49%. Dat JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) geeft alle kosten weer die verbonden zijn aan de lening: intresten, dossierkosten en eventuele andere kosten. Op die manier lost u maandelijks zo’n 208 à 213 euro af.

De terugverdientijd bij lenen is slechts een paar maanden langer dan zelf te kopen. U blijft eigenaar en staat dus zelf in voor de kosten van onderhoud, mogelijke reparaties en het vervangen van de omvormer na 12 jaar.

Zonnepanelen huren

Als u niet voldoende eigen middelen heeft, of als een lening financieel te zwaar weegt, kan u overwegen om zonnepanelen te huren. Voor particulieren is dat een relatief nieuw concept in België, en er zijn vooralsnog weinig aanbieders. Futech was de eerste in ons land. "We merken dat huren steeds populairder wordt. Vandaag kiest één op de drie particuliere klanten bij ons voor een huurformule", vertelt Thomas Voets.

Het grote voordeel van huren is dat het maandelijkse huurbedrag gemiddeld lager is dan wat u zou aflossen met een lening. Als u 20 jaar huurt zal u voor een volledige installatie (12 zonnepanelen, omvormer, thuisbatterij van 5 kWh, energiemonitor en bijbehordende app, levering en installatie en keuring, ...) ongeveer 80 euro per maand betalen. Met een energielening van 12.000 euro zal u voor dezelfde installatie maandelijks ongeveer 208 à 213 euro betalen (bij een JKP tussen 1,59 en 2,49%), maar wel over een periode van 5 jaar in plaats van 20. Doorgaans kan een energielening tot 10 jaar.

Als u zonnepanelen huurt, wordt de huurprijs doorgaans vastgeklikt. "Dat betekent dat ze niet geïndexeerd wordt, ook al stijgt de inflatie", vertelt Thomas Voets. "U heeft dan de zekerheid dat u over 5, 10 of 20 jaar nog steeds dezelfde maandelijkse huurprijs betaalt, ook al stijgt de marktprijs van elektriciteit." Kiest u voor een formule waar de huurprijs niet vastklikt wordt, hou er dan rekening mee dat uw opbrengst uit zonnestroom niet mee zal stijgen.

Een nadeel is dat u zonnepanelen huurt, en niet een boormachine of auto. De panelen zitten vast aan uw dak, het contract loopt veelal 20 jaar of langer en een contract opzeggen is ook een dure kwestie. De installatie moet dan gedemonteerd worden en de installateur zal de gemaakte kosten aanrekenen. Als u denkt te verhuizen en uw woning wil verkopen, neemt u met huren dan ook een risico. "In de praktijk hebben we daar echter nog geen problemen mee gehad. Als het huis verkocht wordt, zijn kopers altijd vragende partij om het contract over te nemen", vertelt Thomas Voets.

Het belangrijkste nadeel van huren is het totale financiële plaatje. Als we uitgaan van een huurperiode van 20 jaar en een contractverlening van 5 jaar (de verwachte levensduur van een installatie is 25 jaar), dan zal u met een huurprijs van 80 euro per maand in totaal 24.000 euro betaald hebben. Dat is stukken meer dan zelf te kopen en eventueel te financieren met een lening (10.000 à 10.500 euro, plus 1.500 euro voor een nieuwe omvormer, plus eventuele onderhouds- en herstelkosten).

Toch blijft huren nog steeds interessanter dan géén zonnepanelen te hebben. Heeft u geen zonnepanelen? Dan zal u bij een jaarverbruik van 3.500 kWh en een gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsfactuur van 1.600 euro, zo'n 40.000 euro uitgegeven hebben na 25 jaar.