taxshift.jpg

januari 2018

Taxshift: een hoger loon in januari

De Tijd en zusterkrant L'Echo kregen inzage in de loonberekeningen die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet maken. Uit de cijfers blijkt dat de taxshift de nettolonen vanaf deze maand doet stijgen.

De verlaging van de personenbelasting die dit jaar op de agenda staat, gebeurt door de belastingschaal van 30 procent te schrappen, door de belastingvrije som en het forfait voor beroepskosten op te trekken en door belastingplichtigen minder snel in de 45 procentschaal te laten vallen.

In april 2016 ging al een eerste fase van de taxshift in. Sindsdien kregen werknemers, afhankelijk hoeveel ze bruto per maand verdienen, er tussen 44 en 83 euro netto per maand bij. Vanaf januari komt daar een nieuwe maandelijkse stijging bij, en dat komt neer op:

  • 32 euro extra voor de lage lonen (1.500 euro bruto)
  • 28 euro voor de gemiddelde lonen (3.300 euro bruto)
  • 23 euro voor de hoge lonen (5.500 euro bruto per maand)

Ook in 2019 zullen de lonen opnieuw stijgen. Dan volgt een derde en laatste schijf van de taxshift.

Nettoloon stijgt met 1,5 tot 3% volgens berekeningen SD Workx

HR-dienstverlener SD Worx maakte enkele loonberekeningen voor een gehuwde werknemer zonder personen ten laste waarvan de partner eigen beroepsinkomsten heeft, en hield rekening met de jaarlijkse indexatie van de tarieven. Raadpleeg hier hun bevindingen.