rijk-aardgas.jpg

januari 2018

Beperk de omschakelingskost naar rijk aardgas

Omdat Nederland geleidelijk aan de uitvoer van arm gas naar België zal stoppen, wil de Belgische overheid het hele land laten bevoorraden met rijk gas. En dat betekent een extra controle van zijn gastoestellen.

In 2030 draait Nederland, de enige leverancier van arm gas, de gaskraan naar België volledig dicht. De helft van de aardgasklanten in ons land verbruikt dat laagcalorisch ‘arm’ gas, en zij zullen moeten overschakelen naar hoogcalorisch 'rijk' gas met een hogere energiewaarde (ongeveer 15% meer dan arm gas) en onder lagere druk: 21 in plaats van 25 mbar. Zo’n 1,6 miljoen Belgen zullen overschakelen: zowat één miljoen gebruikers woont in Vlaanderen, een half miljoen in Brussel en ongeveer 100.000 in Wallonië. Het gaat om inwoners uit onder meer Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen.

Geleidelijke omschakeling

Om de consumenten over die omschakeling te informeren en voor te bereiden, startte de federale overheid begin oktober met de informatiecampagne “Gas verandert”. Op de website gasverandert.be staat alle informatie over de omschakeling van arm gas naar rijk gas. Iedereen kan op basis van zijn postcode nagaan of zijn gemeente zal omschakelen. Er is ook een kalender opgesteld waarop is aangegeven welke gemeenten wanneer zullen overschakelen. De gasleveranciers of distributienetbeheerder zullen haar klanten eveneens informeren als die omschakelen. De omschakeling zal beginnen in 2018 en loopt door tot 2029. Elk jaar tijdens de zomerperiode zullen er een aantal gemeenten overschakelen op rijk gas.

Verplichte controle

Die omschakeling van arm gas naar rijk gas heeft natuurlijk een kostprijs. De consument moet namelijk al zijn toestellen (verwarmingsketels, boilers, fornuizen, haarden) laten nakijken door een bevoegd technicus. Het gaat enkel over toestellen die op aardgas werken. De kostprijs van de controle kan variëren – volgens een algemene schatting van september 2017 – van 0 tot 150 euro voor 1 à 3 huishoudelijke toestellen. De federatie van netwerkbeheerders, Synergrid, laat weten dat de factuur tot een minimum zal herleid worden voor mensen die het nazicht van hun gastoestellen laten samenvallen met de verplichte controle van de ketel.

Naast de kostprijs van de verplichte controle bestaat de kans dat een gastoestel niet compatibel is met rijk gas en dat het toestel voor de omschakeling vervangen moet worden. Het gaat onder meer om gastoestellen die in het buitenland gekocht zijn, of die dateren van voor 1978. De fabrikant van het gastoestel kan hierover uitsluitsel geven.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak